Havskryssare [sv]

Havskryssare (swedish)

Named watercraft types (National Maritime Museums in Sweden)

Description
Havskryssare är en namngiven fartygstyp som kan användas brett för segelbåtar byggda för öppet hav. För havskryssare som byggts efter Svenska havskryssarregeln / SHR används istället någon av de namngivna fartygstyperna 8 meters SHR-jakt eller 5 meters SHR-jakt. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 13:08:53
25/04/2018 07:40:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5ba7afb8-b147-46a2-98b2-3899f0f965e1 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Havskryssare
Swedish

Description
Havskryssare är en namngiven fartygstyp som kan användas brett för segelbåtar byggda för öppet hav. För havskryssare som byggts efter Svenska havskryssarregeln / SHR används istället någon av de namngivna fartygstyperna 8 meters SHR-jakt eller 5 meters SHR-jakt.
Swedish