Ancker, Stig (1908 - 1992) [sv]

Ancker, Stig (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:05
15/01/2022 00:16:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e79bb5dc-365c-4292-af71-9620f77f2e50 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ancker, Stig
Swedish

First name
Stig
Swedish

Last name
Ancker
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
29/05/1908 Falkenberg (Stad) [sv], ,

-Time
29/05/1908
-Place reference
Falkenberg (Stad) [sv], ,
--Place
Death
04/02/1992 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
04/02/1992
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1933, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen arkitektverksamhet från 1936 tillsammans med arkitekterna Bengt Gate och Sten Lindegren, från 1967 AGL Arkitektkontor AB.

Andra uppdrag: Medarbetare i Blandaren 1932-1933.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
SA, Svenska Arkitektföreningen, styrelseledamot.

Egna skrifter: Byggmästaren 1940:8 sid 120, Restaurang Regnbågen; ibid 1941:25 sid 324, Villa på Lidingö; ibid 1942:8 sid 105, Tjockhus; ibid 1942:15 sid 199, Berns salonger; ibid 1943:4 sid 56, Fritidsstuga på Käringholmen; ibid 1944:1 sid 1, Dispositionsplan för Lidingö stad; ibid 1944:7 sid 124, Kv. Faktorn 2, Brännkyrka; ibid 1944:18 sid 323, Ett kontorshus; ibid 1945:8 sid 145, Bostäder för en industri i Mellansverige; ibid 1945:8 sid 161, Bostäder för Bolidens Gruvaktiebolag, Kristinebergs gruvor; ibid 1946:2 sid 25, Torsvikshöjden på Lidingö; ibid 1946:25 sid 452, Villa på Lidingö; ibid 1949:2 sid 35, Villa på Lidingö; ibid 1950:20 sid 402, Utsmyckning av trapphus i några hyreshus; ibid 1951:24 sid 432, Hökarängen 5, Stockholm; ibid 1952-A:6 sid 135, Radhus vid Hersby Gärde, Lidingö; ibid 1954-A:7 sid 165, Sommarby i Haverdal; ibid 1955-A:11 sid 283, Hyreshus i Vällingby (kv Platschefen); ibid 1957-A:5 sid 131, Nya kontorshus (planer). Svenska Metallindustriarbetarförbundet, Stockholm; ibid 1957-A:7 sid 170, Hotell i Stockholm. Apollonia; ibid 1958-A:6 sid 129, Villa på Lidingö; ibid 1959:2 sid 40, Kontorshus i Stockholm; ibid 1960-A:11 sid 236, Bostadsområde i Uppsala, kv. Täljstenen; ibid 1961-A:9 sid 178, Villa på Lidingö.
Arkitektur 1963:7 sid 147, Bostadsområde på Norra Kvarngärdet i Uppsala.

Verk ett urval:
Berns salonger, Berzelii park, Stockholm, restaurering, ny veranda 1942.
Bostadshus, punkthus, Bokbindarvägen 76, Hägerstensåsen, Stockholm, 1944.
Hotell, affärs- och kontorshus, Nybrogatan 53, Stockholm, 1954-1957.
Fritidsby, Anckerbyn, Haverdal, Halland 1952-1956.
Förbundshuset, Torsgatan 10, Stockholm 1955-1957.
Hässelby Strand centrum, Stockholm, för AB Stockholmshem 1958-1959.
EPA, Sergels torg 14, Stockholm, 1960-1962.
Kontorshus, Drottningholmsvägen 12, Stockholm, 1963-1965.
Läkarhus, Odengatan 69, Stockholm, 1964.
Skärholmens centrum, Stockholm, 1966-1968, tillsammans med flera andra arkitektkontor.
Postgirot, Klara norra kyrkogata 12-16, Stockholm, tillbyggnad 1968-1971, nybyggnad åt Drottninggatan 1976-1978.
Bostadsområde Torsvikshöjden, Lidingö, 1947.
Bostadsområde Norra Kvarngärdet, Uppsala, 1963.
Bostadsområdet Tybbleområdet, Örebro.
Radhus, Hersby Gärde, Lidingö.
Villor på Lidingö.
Kv Söderport 11 i Malmö 1981, tillsammans med Bengt Gate och Sten Lindegren.

Swedish

Reference
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Thelaus, Erik, Nya svenska villor, 1958.
Uppman, Ragnar, Sommarhus i Haverdal (ingår i boken Hus. 1965).
Lagerås, Lars: Solnas 1950-talsbebyggelse. Kulturminnesvården och Stadsarkitektkontoret, Solna stad, 2001.
Ancker, Gate, Lindegren - urval av arbeten 1936-1971, broschyr.
Svenska Dagbladet 1992-02-18, dödsruna, och 1992-02-24, nekrolog av Carl Nyrén.
Dagens Nyheter 1992-02-21, dödsruna, och 1992-02-29, nekrolog av Torbjörn Olsson.
Material i Arkitekturmuseet.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Winge, Gabriel: Centrala Malmös arkitekter. Malmö, 1982. Uppsats. AM.
Swedish

Primus
1098

-Id
1098
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075706

-Id
011034075706
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish