Gellerstedt, Albert (1836 - 1914) [sv]

Gellerstedt, Albert (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:19
25/09/2021 00:27:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e48ed352-53f5-4d35-920e-22bbc3e3b2ad | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gellerstedt, Albert
Swedish

First name
Albert
Swedish

Last name
Gellerstedt
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
06/10/1836 , , Sundbacken [sv]

-Time
06/10/1836
-Place reference
, , Sundbacken [sv]
--Place (text)
Sundbacken
Swedish
Death
07/04/1914 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
07/04/1914
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: FrKA 1852-1861, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Arkitekt, akvarellist, etsare, skald.
Fyringenjör 1864-1877.
Extra ordinarie konduktör vid Överintendentsämbetet 1860-1872, intendent vid Överintendentsämbetet 1882, 1:e intendent 1884, överintendent och chef för Överintendentsämbetet 1897-1904.

Andra uppdrag: Ledamot i KTH:s styrelse 1884-1902, Kungliga Tekniska Högskolan.
Fullmäktig i Nobelstiftelsen.

Lärarverksamhet: Lärare i allmän byggnadslära TI 1874-1877, Tekniska Institutet.
Professor i arkitektur vid KTH 1877-1882, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.Resor: Danmark, Tyskland, Frankrike och Italien 1862-1864.
Tyskland och Frankrike 1885.

Medlemskap: STF 1892, Svenska Teknologföreningen.
FrKA 1877, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, sekreterare 1881-1891.
Svenska Akademien 1901.
KK, Konstnärsklubben.
SvKF 1893, Svenska Konstnärernas Förening.

Egna skrifter: Arkitektoniska fragment, 1865.
Redigerade Mönster för konstindustri och slöjd (utgivet av Svenska slöjdföreningen) 1875-1876.
Ett flertal diktsamlingar: Dikter, 1871 och 1881, Eftersommar, 1891, Gamla visor, 1900.
Prosa: Från hult och täppor, 1906.
Samlade dikter, 1914, med biografi av Fredrik Vetterlund.

Verk ett urval:
Fyrtorn, bl a Ystad 1865, Faludden, Gotland 1867; Måsknuv, Nynäs 1868; Utklippan, Karlskrona 1870; Kapelludden, Öland 1872; och Dämmans, Kalmarsund 1873.
Lotsuppassningshus på Ernemara, Skarshamn 1876 och på Långören, Karlskrona 1877.
Några hus i Stockholm.
Västergötland, Öxabäcks kyrka, 1874–1875.
Gravstenar.
Akvareller, teckningar, etsningar mm (finns bl a på Nordiska museet och Nationalmuseum).

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 34.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 56.
Lagerlöf, S: Minnesteckning i Svenska akademiens handlingar 26, 1914.
Harald Schiller i Sveriges allmänna konstförenings publikation 40, 1931.
Löfqvist, Anna-Lisa: Albert Th Gellerstedt 1836-1914. Hans verksamhet som arkitekt och lärare. 60-poängs uppsats, Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, HT 1982.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1914 sid 59, dödsruna av Arvid Bæckström.
Schiller, Harald: A.T. Gellerstedt. Diktare och konstnär. Stockholm, 1931.
Nordisk familjebok.
H8D 1901:353, 1904:53, 1911:31, 1914:461.
Ritningar avseende arkitektoniska fragment finns i Norrköpings stadsarkiv.
Swedish

Primus
709

-Id
709
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076312

-Id
011034076312
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish