Korvald, Lars (1916 - 2006) [no]

Korvald, Lars (norwegian bokmål)

Statsminstre (Riksarkivet) [no]

Description
Lars Korvald var en norsk politiker fra Kristelig Folkeparti. Han var stortingsrepresentant for Østfold fra 1961 til 1981, og statsminister fra 18. oktober 1972 til 16. oktober 1973. Korvald var fylkesmann i Østfold fra 1981 til 1986.Korvald var utdannet sivilagronom ved Norges Landbrukshøgskole 1943, lærer ved Tomb jordbruksskole 1943-52, og rektor 1952–78. I årene som lærer og rektor virket han også som emissær.. [no]
Dataset owner
Riksarkivet (Arkiv) [no] owns the information on this page
Contact information
olemyh@arkivverket.no [no]
Last changed
30/08/2018 15:31:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e275e89a-4533-42aa-80ee-6d61900d4195 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Korvald, Lars
Norwegian bokmål

First name
Lars
Norwegian bokmål

Last name
Korvald
Norwegian bokmål

Title
Statsminister

-Title
Statsminister
Norwegian bokmål
Description
Lars Korvald var en norsk politiker fra Kristelig Folkeparti. Han var stortingsrepresentant for Østfold fra 1961 til 1981, og statsminister fra 18. oktober 1972 til 16. oktober 1973. Korvald var fylkesmann i Østfold fra 1981 til 1986.Korvald var utdannet sivilagronom ved Norges Landbrukshøgskole 1943, lærer ved Tomb jordbruksskole 1943-52, og rektor 1952–78. I årene som lærer og rektor virket han også som emissær..
Norwegian bokmål

Birth
1916

-Time
1916
Death
2006

-Time
2006
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Lars Korvald var en norsk politiker fra Kristelig Folkeparti. Han var stortingsrepresentant for Østfold fra 1961 til 1981, og statsminister fra 18. oktober 1972 til 16. oktober 1973. Korvald var fylkesmann i Østfold fra 1981 til 1986.Korvald var utdannet sivilagronom ved Norges Landbrukshøgskole 1943, lærer ved Tomb jordbruksskole 1943-52, og rektor 1952–78. I årene som lærer og rektor virket han også som emissær.Ubestridt lederAllerede fire år etter at han ble stortingsrepresentant fikk Korvald fremtredende posisjoner i KrF. Han var parlamentarisk leder fra 1965 til 1972 og fra 1973 til 1981, og lagtingspresident fra 1969 til 1972.Korvald var partileder i to omganger, fra 1967 til 1975 og fra 1977 til 1979. Etter at Kjell Bondevik gikk av som aktiv politiker i 1971 var Korvald de neste ti årene den ubestridte lederskikkelse i partiet, uavhengig av formelle posisjoner.Det er likevel den ekstraordinære regjeringsdannelsen høsten 1972 som har gitt Lars Korvald en viktig plass i nyere norsk historie. Etter folkeavstemningen om norsk EF-medlemskap 25. september 1972 valgte Trygve Brattelis arbeiderpartiregjering å gå av. Lars Korvald fikk da på vegne av de såkalte "nei-partiene" KrF, Senterpartiet og Venstre i oppdrag å danne ny regjering.Koalisjonsregjeringen hadde bare 39 av Stortingets 150 representanter å støtte seg til, og var dermed den parlamentarisk svakeste regjering siden 1930-årene.HandelsavtaleRegjeringen fikk som hovedoppgave å gjennomføre forhandlingene om en handelsavtale med EF. Den ble dermed langt på vei "fredet" av opposisjonen så lenge forhandlingene pågikk. Med sitt svake parlamentariske grunnlag måtte Korvald-regjeringen gå av etter stortingsvalget 1973. Bratteli overtok igjen som statsminister.Etter Arbeiderpartiets valgnederlag i 1981 advarte Lars Korvald sine partifeller mot å delta i regjering sammen med Høyre på grunn av uenighet om abortsaken. Korvalds ord veide tungt i partiet, og Høyre måtte danne regjering alene.Lars Korvald utga i 1982 selvbiografien Politikk og kall i samarbeid med Per Øyvind Heradstveit.

Norwegian bokmål

Reference
Store norske leksikon
Norwegian bokmål

Web reference
SNL
Norwegian bokmål

-Text
SNL
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021036009680
-Id
021036009680
-System
DigitaltMuseum