Stenfors, Edvin (1884 - 1935) [sv]

Stenfors, Edvin (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/12/2016 13:54:16
24/08/2019 00:24:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e16e1aa9-a008-49ac-9478-21ce9b3b2f86 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stenfors, Edvin
Swedish

First name
Edvin
Swedish

Last name
Stenfors
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
22.07.1884
-Place reference
--Place
Death
-Time
08.02.1935
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1904-1908, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1909-1912, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd vid stadsarkitektkontoret i Malmö 1913-1914.
Stadsarkitekt i Örebro 1915-1919.
Arkitekt i Byggnadsstyrelsen 1919-1935.
Länsarkitekt i Stockholms län 1920-1931.
Egen verksamhet.

Andra uppdrag: Ledamot i 1917 års lantmäterikommission 1919-1920.
Stadsmätningssakkunnig 1923-1924 och stadsplanesakkunnig 1925-1935.

Medlemskap: STF 1907-1935, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Byggmästaren år 1923, Samhällsbyggandet; ibid år 1928, Grunddragen i förslaget till stadsbyggnadslag; ibid år 1929, Åstadkommande av en regionplan över Stockholm med omnejd; ibid år 1930, Bro eller tunnel (diskussionsinlägg); ibid år 1931, Arkitekturens vildmarker (diskussionsinlägg).
Handbok i stadsplan- och byggnadsförfattningar, 1934.
M fl publikationer.

Verk ett urval:
Stadsplaner och samhällsplanering.
Husbyggnad.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 757.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1422.
Byggnadsvärlden 1935:79.
Swedish

Alternative id
Primus: 388

-Id
388
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034077324

-Id
011034077324
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish