Hallquisth, Eduard (1862 - 1923) [sv]

Hallquisth, Eduard (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:04
10/08/2019 00:07:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d7148657-7773-4cfd-8fd5-fb03d55e6646 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hallquisth, Eduard
Swedish

First name
Eduard
Swedish

Last name
Hallquisth
Swedish

Birth
-Time
28.02.1862
-Place reference
--Place
Death
-Time
18.01.1923
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Murarelev 1876.
TS 1879-1883, Tekniska skolan i Stockholm.
Burskap såsom murmästare 1899.

Verksamhet: Anställd hos Adolf Emil Melander 1888-1889.
Egen byggnads- och arkitektverksamhet i Stockholm tillsammans med Fritz Ullrich 1889-1919.

Tävlingar: Stockholms Tattersall 1899, inbjuden tävling.
Riksbanksbyggnad i Uppsala 1902, 1:a pris.

Medlemskap: MurmÄ, Murmästarämbetet.

Verk ett urval:
Arbeten i firman Ullrich & Hallquist): Hamng 2 - Birger Jarlsg 1, Stockholm 1893.
Birger Jarlsgatan 6, Stockholm 1896.
Blasieholmsg 3, Stockholm 1898.
Birger Jarlsgatan 13, Stockholm 1899.
Odeng 68-74, Stockholm 1898-1900.
Folkets hus, Barnhusg, Stockholm 1898-1901 (rivet).
Svenska Dagbladet, Stockholm (rivet).
Hotell Regina, Drottningg 42-44, Stockholm 1909.
Almqvist & Wiksell, Gamla Brog 26, Stockholm 1907-1909.
Ombyggnad för Murmästareämbetet, Nybrogatan 22, Stockholm 1909.
Nybrog 3, Stockholm 1910-1913.
Sammanlagt ca 40 byggnader i Stockholm.
Sparbank i Ystad, Stortorget, 1888-1890.
Sparbank i Örebro,Klosterg 1, 1890-1892.
Sparbank i Uppsala, 1891-1893 (rivet).
Sparbank i Nyköping, Ö Storg 1, 1896-1898.
Sparbank i Helsingborg, Järnvägsg 3, 1896-1898.
Sparbank i Härnösand, Nybrog 1, 1897-1899.
Tingshus i Härnösand 1902-1905 (tävling).
Post- och telegrafhus, kv Telegrafen 2, Härnösand 1907-1910.
Riksbanken, Kungsängsg 19, Uppsala 1903.
Mälarbanken, Stora Torget 6, Uppsala 1902-1903.
Riksbanken, Storg 29, Sundsvall 1906-1908 (nu museum).
Flera bankbyggnader.
Kv Ingjald, Väderkvarnsg 36-40 och St Göransg 17-21, Uppsala, Tripolis, 1911-1913.
Svartbäcksg 1, Uppsala 1905.
Bostadshus, Järnvägsg 10, 1897 och nr 12, 1893, Örebro.
Kv Sälen 4, Norr 24:4, Drottninggatan 25 i Gävle 1915.

Swedish

Reference
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 64.
Alm, Henrik: Murmästar-ämbetet i Stockholm. Stockholm, 1935. Sid. 110.
H8D 1912:366, 1917:365, 1922:381.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Kulturnämnden [i Örebro kommun] (utgivare): Stadsbild i centrum. Kulturhistorisk byggnadsinventering i Örebro del 1. City. Örebro, uå.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1894 sid 81, Nytt byggnadskomplex Stora Torget, Linköping; ibid år 1899 sid 21, Stockholms Tattersall. Tävling; ibid år 1899 sid 109, Södermalms nya saluhall, Hornsgatan 66; ibid år 1902 sid 78, Folkets hus; ibid år 1902 sid 20, Riksbanksbyggnad i Uppsala. Tävling.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Alternative id
Primus: 590

-Id
590
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034076403

-Id
011034076403
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish