Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d1263dfb-9585-40d3-a87c-3d55bcea517e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Falck, Johan
Swedish

First name
Johan
Swedish

Last name
Falck
Swedish

Title
Skeppsbyggmästare

-Title
Skeppsbyggmästare
Swedish
Birth
1670?
Okänt födelseår, men kring 1670 är troligt eftersom han blev lärling 1684.

-Time
1670?
-Dating comment
Okänt födelseår, men kring 1670 är troligt eftersom han blev lärling 1684.
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Johan Falck antogs som lärling 1684 för utbildning till skeppsbyggmästare hos Robert Turner. Efter ett par år sattes han i lära hos Francis John Sheldon. Falck är troligen den första av svenska flottans skeppsbyggare, som utbildats efter direktiv av högsta ledningen och med ekonomiskt bidrag av statsmedel. Under 1690-talet fick han stipendie för utlandsvistelse för att vidare utbilda sig.

Harald Sohlberg var lärling hos Falck på Stockholms örlogsvarv 1730-1737.

Swedish

Reference
Halldin, Gustaf & Albe, Gerhard (red.) (1963). Svenskt skeppsbyggeri: en översikt av utvecklingen genom tiderna. Malmö: Allhem
Swedish

Svenskt biografiskt lexikon. Artikel om Harald Sohlberg
Swedish

DigitaltMuseum
021036440378
-Id
021036440378
-System
DigitaltMuseum