Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
25/03/2020 10:37:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5cbb9c49-3154-4f2e-b862-08213b0d874d | RDF/XML | JSON-LD
Name
WREDE
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Lengde: 120 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
120
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde: 33 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
33
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 15 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
15
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Besättning [sv]: 280 båtsmän, 40 soldater personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
280 båtsmän, 40 soldater
-Unit
Launched
1697

-Time
1697
Reference
Berg, Lars O. (1970) Svenska karlskronaflottans fartyg 1700 - 1721, Forum navale; skrifter utgivna av Sjöhistoriska samfundet nr 25 s. 71
Swedish

Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar Malmö: AB Allhems förlag, del II s. 42, 124, 547
Swedish

DigitaltMuseum
021176972874
-Id
021176972874
-System
DigitaltMuseum