Rasmussen, Yngve (1860 - 1923) [sv]

Rasmussen, Yngve (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 19:59:53
16/10/2021 00:37:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cfe65956-bf82-4281-8337-b638f9b181e5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rasmussen, Yngve
Swedish

First name
Yngve
Swedish

Last name
Rasmussen
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
14/12/1860 Göteborg (Stad) [sv], ,

-Time
14/12/1860
-Place reference
Göteborg (Stad) [sv], ,
--Place
Death
19/03/1923 Göteborg (Stad) [sv], ,

-Time
19/03/1923
-Place reference
Göteborg (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Göteborg 1881.
KTH 1882-1886, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1886-1887, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Göteborg, tidvis tillsammans med Hans Hedlund.
Ledamot i kommittén för Göteborgs domkyrkas restaurering.

Andra uppdrag: Sekreterare i Tekniska samfundet i Göteborg 1903.

Lärarverksamhet: Slöjdföreningens skola i Göteborg 1888-1903 och 1909-1919.

Medlemskap: STF 1885-1923, Svenska Teknologföreningen.
Tekniska samfundet, sekreterare 1903.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/B 1896 sid 73, Göteborgs museiombyggnad.

Verk ett urval:
Ostindiska kompaniets hus Göteborg, ombyggnad för Göteborgs museum 1894-1896.
John Ericssons mausoleum, Filipstad 1895.
Postament John Ericssonsmonument, Göteborg.
Nobels bostadshus, Baku.
Västergötland, Vasakyrkan, Göteborg 1905–1909.
Hagens kapell (Älvsborgs kyrka), Västra Frölunda, Göteborg 1916.
Trollhättans stadshus 1912.
Ellen Keys vill Strand på Omberg.
Villa för arkitekt Yngve Rasmussen, Malevik 1906.
Villa för konsul Anders Mellgren, Malevik 1908.
Villa för ingenjör Jihan Jonsson, Långedrag 1911.
Villa för direktör Aug. Wickman, Långedrag 1917.
M fl villor och fritidshus.
Spårvägsanläggning vid Klippan.
Stationshus GBJ (Göteborg-Borås), Kil-Fryksdalens järnväg , SäNJ (Sävsjöström-Nässjö järnväg).
Arbeten i dekorativ konst och konstslöjd.
Östra Realläroverket, Göteborg.
Ånäs folkskola, Göteborg.
Folkskola i Karlskrona 1904-1905.
Flickskola i Karlskrona 1904-1905.
Sjuksköterskepaviljong, sjuk- och isoleringspaviljong och om- och tillbyggnad av tvättstuga för Epidemisjukhuset, Göteborg.
Egen ritningsförteckning i Arkitekturmuseets arkiv.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 245. Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1377. Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 138. Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1923 sid 89, Arkitekt Yngve Rasmussen. Dödsruna av Hans Hedlund. H8D 1923:430. Reseskisser från Italien finns på Nationalmuseum. Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
605

-Id
605
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077161
-Id
011034077161
-System
DigitaltMuseum