Kandell, John (1925 - 1991) [no]

Other languages: Kandell, John (norwegian bokmål), Kandell, John (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:59:32
08/06/2024 00:40:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cfadcae3-ac30-4584-959d-91428bf186fb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kandell, John
Norwegian bokmål

Kandell, John
Swedish

First name
John
Norwegian bokmål

John
Swedish

Last name
Kandell
Norwegian bokmål

Kandell
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
02/11/1925 Helsingborg (Stad) [sv], , ,

-Time
02/11/1925
-Place reference
--Place
Death
17/01/1991 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
17/01/1991
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Konstfackskolan i Stockholm 1947, avdelningen för möbler och inredning, därefter specialelev vid avdelningen för skulptur i två år.

Verksamhet: Anställd hos arkitekt Widmark, Helsingborg 1940-1943, hos arkitekterna Acking & Hesselgren 1943-1946, hos Sven Ivar Lind (deltid), Stockholm 1948-1969.
Egen verksamhet.

Lärarverksamhet: Timlärare på Konstfackskolan i Stockholm 1951-1956, avdelningen för möbler och inredning.
Tidvis assistent åt arkitekt Sven Ivar Lind på KKH, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Tävlingar: Hantverkets allmänna möbeltävling, 1944, inköp.
Stadshus i Nynäshamn, 1946, inköp.
Kontoristföreningens festvåning, Stockholm, 1949, tillsammans med Per-Erik Willö, delat 1:a pris.
Förvaltningsbyggnad och planering av Stora Torg i Skänninge, 1950, tillsammans med Axel Kandell, 3:e pris.
Kyrka och församlingshem i Skoghall, 1953, 2:a pris.
Hantverkets möbeltävling, 1954, 2:a pris.
Begravningsplats i Partille, 1955, 2:a pris.
Stockholms Snickarmästares möbeltävling, 1957, 1:a pris.
Kyrka och församlingshus i Tannefors, 1958, tillsammans med Axel Kandell, 1:a pris.
Fullständig förteckning i Gunilla Lundahls bok.Resor: Frankrike, Italien med Konstfack 1949.

Medlemskap: SIR, Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund.
HI-gruppen 1961-1966.
Belöningar och priser, se Gunilla Lundahls bok.

Egna skrifter: Form 1966:2, Tanneforskyrkan i Linköping.
Arkitektur 1964:4 sid 81, Sjömanskapell i Hälsingborg; ibid 1970:4 sid 19, Möbler.

Verk ett urval:
Ateljé för Erland och Kaisa Melanton, 1953.
Inredning och gestaltning av St Nicolai sjömanskapell i Sjömansgården, Helsingborg, 1956.
Eget sommarhus vid Blekingekusten, 1956.
Tannefors kyrka och församlingshem utanför Linköping, 1958-1964, tillsammans med brodern arkitekt Axel Kandell.
Inredning till arkitekt Nils Teschs Skönsmo kyrka, 1970.
Källemo Bonbonserie med bl a ett telefonbord, 1970.
Inredning åt Nordiska Investeringsbanken, Helsingfors, 1980.
Inredning, PK-banken, Kungsträdgården, Stockholm.
Bokhyllan Pilaster, Källemo, 1989.
Stol, bokhylla Solitär, Källemo, 1986.
Pall Pax, Källemo, 1988.
Möbelgrupp Victory, Källemo, 1990.
Tillbyggnad med utställningshall och kontor för Källemos fabrik, Värnamo, 1990.
Möbler, föremål, inredningar.
Inredning till Kvibergkrematoriet med flera uppdrag som kraftverk, krematorier, kyrkor och utställningslokaler hos Sven Ivar Lind.
Representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Röhsska museet i Göteborg, Malmö museum, Jönköpings museum, Norrköpings museum och Konstindustrimuseerna i Köpenhamn, Oslo, Trondheim och i Japan.
Många utställningar, bl a med HI-gruppen och Trä Textil, se utförlig förteckning i Gunilla Lundahls bok.

Swedish

Reference
Lundahl, Gunilla: John Kandell, Stockholm 1992.
Järnebrant, Eva: John Kandell och HI-gruppen. Den långa vägen till industriell möbelproduktion. 60-poängs uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, HT 1994.
Dagens Nyheter 1991-01-19, nekrolog av Rebecka Tarschys.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Utförlig källförteckning, se Eva Järnebrants uppsats och Gunilla Lundahls bok.
Swedish

Primus
1162

-Id
1162
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076623

-Id
011034076623
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
64042ECA-CE7E-4B0A-AB83-46CBEDEEFE58

-Id
64042ECA-CE7E-4B0A-AB83-46CBEDEEFE58
-System
Nasjonalmuseet ID
Editorial note
Swedish