Wickman, Gustaf (1858 - 1916) [sv]

Wickman, Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:55
06/08/2022 00:24:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cc2bf083-162b-45ff-8a58-1f8aaf957a77 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wickman, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Wickman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
08/11/1858 Göteborg (Stad) [sv], ,

-Time
08/11/1858
-Place reference
Göteborg (Stad) [sv], ,
--Place
Death
22/08/1916 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
22/08/1916
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: CS 1880, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
FrKA 1881-1884, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Magnus Isæus.
Arkitekt hos Stockholms stads slakthus- och saluhallsstyrelse 1907-1912.
Medicinalstyrelsens arkitekt 1913-1916.
Ordnade svenska avdelningen vid världsutställningen i Liège 1905.
Egen verksamhet i Stockholm.

Andra uppdrag: Stadsfullmäktige i Stockholm 1903-1914.
Hederssekreterare för Sverige vid arkitektkongresserna i Madrid 1904 (Teknisk tidskrift 1904 sid 95) och i London 1906 (Teknisk tidskrift 1906 s 133).
Korresponderande hedersledamot i the Royal Institute of British Architects, RIBA.
Ledamot i direktionen över allmänna barnbördshuset i Stockholm 1906-1916.
Vice ordförande i styrelsen för Söderby sjukhus.
Ledamot i kyrkogårdsnämnden i Stockholm 1913-1916 och av stadshusnämnden 1911-1916.

Tävlingar: Skandias nybyggnad vid Mynttorget i Stockholm 1886 tillsammans med Axel Anderberg, 1:a pris, ej utfört.
Bebyggande av Kaptensudden på Södra Djurgården i Stockholm 1899, 2:a pris.
Prisbelönt förslag till riksdagshus och riksbank i Stockholm 1889 tillsammans med Georg Ringström.Resor: Tyskland, Frankrike, Italien, England och USA 1884-1885.
USA (Chicago) 1893.
Italien, Spanien, Frankrike (Paris) och England 1903-1906.

Medlemskap: STF 1890-1916, Svenska Teknologföreningen, styrelseledamot 1896-1899, 1902 och 1904-1907, ledamot i förvaltningsutskottet 1899 och 1902, vice ordförande i avd A 1895 och 1897-1903, ordförande avd A 1896 och 1904-1907.
KK 1886, Konstnärsklubben.
SvKF, Svenska Konstnärernas förening 1890.
FrKA 1904, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verk ett urval:
Svenska utställningsbyggnaden i Chicago 1893.
Sturebadet, Sturegatan 4, Stockholm 1883-1885, tillsammans med Isæus & Sandahl, Sundius planer.
Jakobstorg 1- Gustav Adolfs torg 14, för källarmästare Bengt Carlsson på Operakällaren, Stockholm 1886-1888, tillsammans med Isæus & Sandahl, påbyggnad av takvåning 1928 av G Clason.
Berns stora salong, inredning, Stockholm 1890, tillsammans med Isæus & Sandahl.
Stockholms dagblads hus, Vasagatan 7 och 9, Stockholm, ombyggnad 1890, nu rivet.
Beskowska skolan, Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm 1886-1887, tillsammans med Isæus & Sandahl, Hj Kumlien planer.
Blanches café, Stockholm 1890.
Ombyggnader av Hotel Continental, Vasagatan 22, Stockholm 1899 och 1906, nu rivet.
Fabriksbyggnad för Rügheimer & Beckers stråhattfabrik, nu kontor, Pipersgatan 27, Stockholm 1897-1898.
Stockholms stads paviljong på industriutställningen, Rosendalsvägen, Stockholm 1897.
Skånska storindustrins paviljong på industriutställningen, Rosendalsvägen, Stockholm 1897.
Sveasalen, Stockholm, ombyggnad 1901.
Borgarhemmet (Borgerskapets gubbhus), Högalidsgatan 22, Stockholm 1907.
Stockholms stads sinnessjukhus, Långbro, Älvsjö 1910, tillbyggnad 1915.
Allmänna barnsbördshuset, nu kontor, Lilljansskogen, Stockholm 1910-1913.
Nybyggnader för Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm 1907-1913.
Nybyggnader för epidemisjukhuset, Stockholm 1911.
Katarinavägen 7-9, Stockholm 1909 12, rivet.
Ränte- och kapitalförsäkringsanstaltens hus Västra Trädgårdsgatan 7, Stockholm 1913, rivet.
Jakobs församlingshus, Jakobsgatan 2-4, Stockholm 1915.
Stockholms stads slakthus, Enskede, Stockholm 1906-1912.
Villa Fåhræus, Saltsjöbaden 1898-1899.
Skånes enskilda banks hus, Drottninggatan 5 - Fredsgatan, Stockholm 1897-1900.
Sundsvallsbanken, Fredsgatan 4, Stockholm 1900-1902.
Sydsvenska kreditaktiebolaget, nu PK-banken, Drottninggatan 4 - Fredsgatan 5, Stockholm 1906.
Skånes enskilda banks hus, Stortotget 20, Hälsingborg 1900.
Smålands enskilda banks hus, Östra Storgatan 6 - Hoppets Torg, Jönköping 1900.
Smålands enskilda bank, Ronnebygatan 45, Karlskrona 1900-1902.
Smålands enskilda bank, Larmtorget 4, Kalmar 1903-1904.
Uddevalla sparbank, Norra Hamngatan - Kålgårdsbergsgatan, Uddevalla 1902-1905.
Norrköpings enskilda bank, Drottninggatan 8 - Tyska Torget, Norrköping 1899-1903.
Sydsvenska kreditaktiebolaget, Västra Storgatan 44 - Lilla torg, Kristianstad 1904-1905.
Sydsvenska kreditaktiebolaget, Södergatan 10 - Stortotget, Malmö 1903-1906.
Sundsvalls Handelsbank, Vängåvan - Storgatan 15 - Bankgatan, Sundsvall 1903-1906.
Örebro enskilda bank, Drottninggatan 12, Örebro 1909-1912.
Post- och bankbyggnad, Kiruna.
Lasarett i Karlstad 1905 (tillbyggnad 1914), Gällivare 1915, Piteå 1915.
Sinnessjukhus i Strängnäs 1922, Gävle 1903.
Tuberkulossjukhus, Söderby 1911, i Sandträsk 1913.
Södermanland, Nacka kyrka 1890–1892.
Lappland, Kiruna kyrka, Jukkasjärvi socken 1909–1912. Vinnare i klassen Alla tiders bästa byggnad (byggd före 1950) i tävlingen Sveriges bästa byggnader i samband med Arkitekturåret 2001.
Se utförligare verkförteckning i Fredric Bedoires böcker.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 225.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 289.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 177.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Bedoire, Fredric: En arkitekt och hans verksamhetsfält kring sekelskiftet. Gustaf Wickmans arbete 1884 - 1916. Akademisk avhandling, Stockholms universitet. Stockholm, 1974.
Bedoire, Fredric: Gustaf Wickman som sjukhusarkitekt. En studie i det tidiga 1900-talets vårdbyggande. Stockholm, 1974.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
H8D 1908:110, 1913:95, 1916:792; Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1893 sid 21, Stockholms Tattersall. Inbjuden tävling (G Lindgrens utförande); ibid år 1895 sid 65, Inbjudan Stockholmsutställningen 1897; ibid år 1897 sid 1, Entrén Stockholms stads paviljong och Skånska Storindustriens byggnad, Stockholmsutställningen 1897; ibid år 1897 sid 146, Stockholms stads paviljong, Stockholmsutställningen 1897; ibid år 1899 sid 65, Kaptensuddens bebyggande. Tävling; ibid år 1900 sid 41, Skånes enskilda banks nybyggnad; ibid år 1901 sid 29, Villa Fåhræus, Saltsjöbaden; ibid år 1901 sid 97, Den nya Sveasalen; ibid år 1901 sid 60, Smålands enskilda bank, Jönköping; ibid år 1903 sid 13, Sundsvalls enskilda bank, Fredsgatan; ibid år 1904 sid 95. ibid 1906 sid 133.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1916 sid 114, dödsruna.
Swedish

Primus
627

-Id
627
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077571

-Id
011034077571
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish