Månsson, Göran (1933 - ) [sv]

Månsson, Göran (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:50
10/04/2021 00:14:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c8c2a9b8-bf16-4e82-b1cb-529100481162 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Månsson, Göran
Swedish

First name
Göran
Swedish

Last name
Månsson
Swedish

Birth
13/02/1933 Gävle (Stad) [sv], ,

-Time
13/02/1933
-Place reference
Gävle (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1957, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1962, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen arkitektverksamhet 1961-1985 i Ove Hidemark Göran Månsson arkitektkontor ab, från 1988 i Månsson Dahlbäck arkitektkontor AB, i Stockholm till 1990, från 1991 i Lund.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Arkitektur 1968:9 sid 39, Laboratoriebyggnad vid Karolinska institutet; ibid 1972:9 sid 19, Till trähusets lov; ibid 1973:7 sid 12, Folkets hus i Hallstavik; ibid 1974:10 sid 16, 3. 'Aron I'; ibid 1980:5 sid 26, Foa 4; ibid 1984:2 sid 16, Wasamuseet, Stockholm (Hidemark & Månsson); ibid 1984:7 sid 36, Tillbyggnad till Gävle teater (Hidemark & Månsson); ibid 1988:1 sid 53,Vardagens poesi; ibid 1990:8 sid 4, Vasamuseet, Stockholm; ibid 1994:7 sid 10, Hippodromen, Malmö.

Verk ett urval:
Standardhus för bostadsområde, Rönäsudd, Stjärnsund, Dalarna 1965.
Laboratoriebyggnad, Karolinska institutet, Doktorsringen 12 D, Solna 1968-1973.
Folkets hus, Hallstavik 1970-1975.
FOA 4, Försvarets forskningsanstalt, huvudenhet 4, Cementvägen 20, Umeå 1977-1979.
Gävle teater, restaurering av gamla teatern (ursprungsarkitekt: Axel Fredrik Nyström) och tillbyggnad 1984. Kasper Salinpriset 1984.
Vasamuseet, Galärvarvet, Stockholm 1987-1990. Kasper Salinpriset 1990.
Café Finn - tillbyggnad till Lunds konsthall 1992-1993.
Kårhus för LTH 1993-1994, Lunds Tekniska Högskola.
Nöjespalatset Hippodromen, Malmö, restaurering, renovering och ombyggnad 1994.
Kulturen, Lund, om- och tillbyggnad 1996.

Swedish

Reference
Gafvelin, Elisabeth (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999. Stockholm, 1998.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Uppgifter i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
1221

-Id
1221
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076984

-Id
011034076984
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish