Halländska Hembygdsrörelsen (Förbund) [sv]

Other languages: Halländska Hembygdsrörelsen (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:48:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c7c7d4cd-987e-4861-99c6-4c2b02e42d23 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Halländska Hembygdsrörelsen
Swedish

Type
Swedish

Place reference
-Place
Has part

DigitaltMuseum
021166438879
-Id
021166438879
-System
DigitaltMuseum