Hembygdsföreningen Gamla Varberg (Förening) [sv]

Other languages: Hembygdsföreningen Gamla Varberg (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:15:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/521ed79e-02a8-48b7-91fd-994dd9d80841 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hembygdsföreningen Gamla Varberg
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
-Place
DigitaltMuseum
021166438933
-Id
021166438933
-System
DigitaltMuseum