Breareds Kulturhistoriska Förening (Förening) [sv]

Other languages: Breareds Kulturhistoriska Förening (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:51:37
08/06/2024 06:39:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a6506b14-a282-40c9-baad-dd034113a4e4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Breareds Kulturhistoriska Förening
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
-Place
DigitaltMuseum
021166438468
-Id
021166438468
-System
DigitaltMuseum