Sällström, Gustaf (1859 - 1937) [sv]

Sällström, Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:54
22/02/2020 00:30:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c77fe208-230f-4500-aaac-fa2db6928eef | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sällström, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Sällström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
30.11.1859
-Place reference
--Place
Death
-Time
13.03.1937
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1878-1882, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm från 1881 och arbetschef hos fadern Andreas Gustaf Sällström 1881-1917 (Allmänna barnhuset, Operan med flera byggnader).
Kontrollant för Matteuskyrkan, nybyggnad, och vid restaurering av Katarina, Sofia och Maria kyrkor med flera byggnader.
Sakkunnig hos arméförvaltningen vid besiktningar 1902-1932.

Andra uppdrag: Folkskoleinspektör i Stockholm från 1917, ledamot i folkskoledirektionen i Stockholm och ordförande för dess skolhusnämnd 1922.
Ledamot i styrelsen för Byggnads AB S:t Erik i Stockholm och dess verkställande direktör från 1913.
Kyrkoråd och kyrkvärd i Gustafs Vasa församling i Stockholm 1921-1932.
Vice ordförande i Murmästarämbetet i Stockholm 1932.
Flera förtroendeuppdrag.

Medlemskap: STF från 1879, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Byggnader i Stockholm: Markvardsgatan 16, 1881; Sveavägen 110 och 112, 1886; Sveavägen 108, Sveabadet (nerlagt), 1907; Tegnérgatan 39, 1887; Walling 10, 1883 m fl; Columbarium i Gustaf Vasa församling 1923-1924; Fören Gustaf Vasagården, Rehnsg 16, 1930.
Stadshotell i Örnsköldsvik 1911.
Förslag till sparbank i Örnsköldsvik 1910, ej utfört.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 235.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1373 och 1514.
Alm, Henrik: Murmästar-ämbetet i Stockholm. Stockholm, 1935. Sid 114.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
618

-Id
618
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077387

-Id
011034077387
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish