Joramo, Hans (1884 - 1940) [no]

Other languages: Joramo, Hans (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:11:13
25/05/2024 02:17:45
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/c3d5cee5-fefd-4772-a2ff-5a71074f7fcd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Joramo, Hans
Norwegian bokmål

First name
Hans
Norwegian bokmål

Last name
Joramo
Norwegian bokmål

Alternative name
Joramo, Hans Hansen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1884

-Time
1884
Death
1940

-Time
1940
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 17.09.1884 - død 16.10.1940
Født i Lesja, død i Oppdal. Sønn av Hans og Marit J., gift med Johanne (2.10.1892-1961), 2 barn. Fotograf og rosemaler. Gikk i fotolære i Trondheim. Begynte med fotografering i Lesja før 1920, primitivt med parafinlamper, fikk bedre utstyr da han flyttet til Oppdal ca. 1927 og startet fotoforretning der ca. 1928. Etter hans død i 1940 var enken innehaver av firmaet. Mesteparten av hans bilder har vært nyttet til prospektkort. Ca. 3.000 negativer ble tatt vare på av sønnen Sigmund, som overlot Lesjaplatene til Lesja Bygdeboknemnd. Resten var det meningen å selge til de bygdene hvor de hørte hjemme, men de ble i 1977 kjøpt av Dovre kulturstyre, og de 400 platene oppbevares av De Sandvigske Samlinger. Ca. halvparten av platene er fra Oppdal. Lokalhistorikeren Andreas Normann på Åndalsnes fikk kjøpe bildene fra Rauma kommune og testamenterte dem ved sin død i 1990 til Rauma folkebibliotek. Journalist og fotograf Morgan Frelsøy, Oppdal, har også en del av Oppdalsarkivet (2010)

Virkesteder:
1927 ca-1940: Oppdal
1919-1927: Lesja

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Slik var det - Bildealbum frå Oppdal. Red: Tore Fagerhaug, Erik E. Fjøsne, Kjell Haugland. Oppdal historielag 1983
Åndalsnes Avis 28.12.91
Upublisert materiale i Preus museum (2010), (2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
941

-Id
941
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006942

-Id
021036006942
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål