Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:34:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/becdf3b1-4cfa-4029-b01e-695170acc898 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Varik, Hans
Estonian

First name
Hans
Estonian

Last name
Varik
Estonian

Other name
Warik

-Name
Warik
Estonian
Birth
17/01/1894 Imastu
Rakvere tööoskusamet ERA.4248.1.2159, leht 3,5

-Time
17/01/1894
-Place reference
Imastu

--Place (text)
Imastu
Estonian
-Source
Rakvere tööoskusamet ERA.4248.1.2159, leht 3,5
Estonian
Life role
Photographer 1925 1935?
Rakvere tööoskusamet ERA.4248.1.2159, leht 3

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1925 1935?

--Earliest time
1925
--Latest time
1935?
-Source
Rakvere tööoskusamet ERA.4248.1.2159, leht 3
Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
01.07.1925-1934- Imastu Sõjainvaliidide kodu fototöökoja tööline
Rakvere tööoskusamet ERA.4248.1.2159, leht 5

-Description
01.07.1925-1934- Imastu Sõjainvaliidide kodu fototöökoja tööline
Estonian

-Source
Rakvere tööoskusamet ERA.4248.1.2159, leht 5
Estonian
Activity
Töötas fotostuudios
01.07.1925-1934- Imastu Sõjainvaliidide kodu fototöökoda "Foto Imastu"

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
01.07.1925-1934- Imastu Sõjainvaliidide kodu fototöökoda "Foto Imastu"
Estonian
Education
01.07.1922-01.07.1925 töötas foto-õpilasena Imastu Sõjainvaliidide kodus

-Description
01.07.1922-01.07.1925 töötas foto-õpilasena Imastu Sõjainvaliidide kodus
Estonian
Residence
-1934- Undla vald
Rakvere tööoskusamet ERA.4248.1.2159, leht 3

-Description
-1934- Undla vald
Estonian

-Source
Rakvere tööoskusamet ERA.4248.1.2159, leht 3
Estonian
Note
18.06.1934 väljastati Rakvere tööoskusameti fotograafia tööala õppinud töölise kutsetunnistus nr 372 (vastava eksami sooritamise järel) ja registreerimistunnistus nr 541.

(Märkuste viide: Rakvere tööoskusamet ERA.4248.1.2159, leht 1,2)
Estonian

Reference
Rakvere tööoskusamet ERA.4248.1.2159
Estonian

Eestipiltnik
852
-Id
852
-System
Eestipiltnik