Dorph, Victor (1862 - 1950) [sv]

Dorph, Victor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:19
16/01/2021 00:29:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ba7d1f2b-314e-47b4-8b83-035e6aa9cdbe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dorph, Victor
Swedish

First name
Victor
Swedish

Last name
Dorph
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
29/07/1862
-Place reference
--Place
Swedish
Death
1950

-Time
1950
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Stipendiat i fysik 1882 och i frihandsteckning 1884-1885.
CTL 1883-1886, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
KTH 1887, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1887-1890, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Agi Lindegren i Stockholm 1891, vid riksbyggnader i Stockholm 1892, vid operabyggnaden i Stockholm 1893-1895.
Biträdande stadsarkitekt i Gävle.
Egen verksamhet (Kjellberg och Dorph) i Stockholm 1895-1897, (Dorph & Höög) 1897-1910.

Andra uppdrag: Värderingsman hos Stockholms hypoteksförening och i Uppsala hypoteksförening.
Egen värderingsverksamhet i Stockholm med omnejd från 1910.
Ledamot i styrelsen för Fastighets AB Oden, Stockholm 1900-1908.
Ledamot i Lidingö köpings byggnadsnämnd 1908-1914.

Lärarverksamhet: BY 1899, Byggnadsyrkesskola vid i Tekniska skolan i Stockholm: Bysan.Resor: Belgien, England och Frankrike.

Medlemskap: Ordförande i Tekniska föreningen Concordia Silentium (CS).
STF 1892-1917, Svenska Teknologföreningen.
KK 1893, Konstnärsklubben.

Verk ett urval:
Utställningsmontrar på Stockholmsutställningen 1897.
Byggnader i Stockholm: Messiaskapellet, Idung 4, 1906; Israels kyrka ombyggnad av Immanuelskyrkan 1909; Centralhotellet; Affärshus, Drottningg 57, 1908; St Erikspalatset, St Eriksg 63, 1910; Centralvaruhuset, Drottningg 92-94, 1910; Tryckeribyggnad David Bagares gata 5, 1905-1906; Ca 250 bostadshus i Stockholm bl a: Skepparg 7, 1899; Jungfrug 45 (tillsammans med Kjellberg) 1898; Hälsingeg 3, 1899; Odeng 87, 89, 1899.
Egen villa, Frejag 7 i Lidingö villastad 1907.
Patenterad apparat för vinkelns tredelning med tredjegradskurva.
Patenterad tegelmurskonstruktion benämnd V D muren.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 260.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 38.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 63.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
H8D 1912:735, 1927:704.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Swedish

Primus
582

-Id
582
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076067

-Id
011034076067
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish