Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:00:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b723bcdb-24bb-4fcc-8fec-a4dc9e771b59 | RDF/XML | JSON-LD
Label
relief printing
English

kõrgtrükk
Estonian

Alternative label
printing, relief
English

relief process (printing)
English

relief-printing
English

Scope note
Printing processes in which the nonprinting areas of the block or plate are carved, engraved, or etched away, leaving the original plane surface raised so that ink is deposited and transferred to paper. Traditionally a woodcut technique, relief printing developed into letterpress for the printing of text and wood engraving to provide accompanying illustrations. It is one of the oldest printing techniques known.
English

Trükiprotsessid, milles ploki või plaadi mittetrükkivad osad on süvistatud, jättes algsele tasapinnale eenduva reljeefi, millega värvaine paberile kantakse. Traditsiooniline puulõike tehnika arenes kõrgtrükitehnikateks, mille abil trükiti eraldi teksti ja sellega kaasnevaid illustratsioone. See on üks vanimaid teadaolevaid trükitehnikaid.
Estonian

Broader concept
English
English
                         printing (process)
English

-Text
"kõrgtrükk" - Eesti keele sõnaraamat 2019. https://sonaveeb.ee
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300053285 February 26, 2019 5:51:20 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300053285 26.02.2019 17:51:20
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300053285 2019-02-26 17:51:20
Swedish