Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a6408d3c-5753-4956-bf5b-c7607f0e2ad9 | RDF/XML | JSON-LD
Label
printing (process)
English

trükkimine
Estonian

Alternative label
printed
English

Scope note
Various means of reproducing identical copies of graphic matter in a fixed form. Processes by which an image, pictorial or textual, is transferred, usually to paper or cloth, most often by means of a plate, block, stone, or screen. Use also for the making of photographic prints and, with computers, for the production of a paper copy of stored data. For the production of prints in a fine arts context, prefer "printmaking."
English

Mitmesugused tehnikad graafilise materjali identsete koopiate taasesitamiseks fikseeritud kujul. Protsessid, mille abil pilt, pildiline või tekstiline aines kantakse tavaliselt paberile või riidele, enamasti plaadi, ploki, kivi või ekraani abil. Terminit võib kasutada ka fotode valmistamise ja arvutiga salvestatud andmete paberkandjal taasesitamise kohta (see kehtib vaid ingliskeelsele vastele "printing" – Toim. märkus). Tõmmiste loomise kohta kujutava kunsti kontekstis kasutage terminit „graafika“.
Estonian

-Text
Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300053319 February 26, 2019 4:40:24 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300053319 26.02.2019 16:40:24
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300053319 2019-02-26 16:40:24
Swedish