Åkesson, Torvald (1910 - 1990) [sv]

Other languages: Åkesson, Torvald (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:07:56
08/06/2024 00:10:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b62a4827-bbf8-4983-ba05-28cb3d765e66 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åkesson, Torvald
Swedish

First name
Torvald
Swedish

Last name
Åkesson
Swedish

Birth
11/05/1910 Malmö (Stad) [sv], , ,

-Time
11/05/1910
-Place reference
--Place
Swedish
Death
05/11/1990 Ystad (Stad) [sv], , ,

-Time
05/11/1990
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: KTH 1937, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1941, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos professor Fritz Höger, Hamburg, 1931.
Medarbetare till arkitekt Sven Ivar Lind 1937 (Svenska paviljongen i Paris), arkitekt Sune Lindström (tävling om Karlskoga stadshus) och arkitekt Gunnar Asplund (bl a krematorierna på Skogskyrkogården, Stockholm).
Chefsarkitekt vid Lantbrukets byggnadsförbund, 1941, senare vid Kungliga Lantbruksstyrelsen, chef 1960.
Chef för forskningsavdelningen vid Etiopisk-Svenska institutionen för byggnadsteknik i Addis Abeba, Etiopien, 1961-1963.
Site architect i Dar es Salaam, Tanzania, 1963-1965.
Egen arkitektverksamhet.

Lärarverksamhet: Biträdande lärare i lantbrukslära KTH 1946-1961, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Speciallärare i husbyggnadslära vid LTH, Lunds Tekniska Högskola, och vid KTH, 1945-1961.
Professor i arkitektur vid LTH från 1967.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren 1941:13 sid 172, Planering och nybyggnadsplan. Ekebyholm; ibid 1943:15 sid 217, Jordbrukets byggnader; ibid 1944:4 sid 43, Rosenlund, hingstpremierings- och utställningsplats invid Jönköping; ibid 1946:21 sid 359, Rikslantbruksmötet 1946; ibid 1955-A:3 sid 90, Projekt till fjällbostad.
Arkitektur 1970:8 sid 9, LTH-studier i Housing, building and planning in developing countries.

Verk ett urval:
Mangårdsbyggnad, Ringarum 1942.
Karlsäters gård, Älvkarleby, Uppland, 1957.
Mest lantbruksbyggnader.
Fjällbostäder.

Swedish

Reference
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund: Fyrtiotalets svenska bostad, Stockholm 1950.
Dödsrunor i Dagens Nyheter 1990-11-16 och i Svenska Dagbladet 1990-11-19.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1153

-Id
1153
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077666

-Id
011034077666
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish