Sellman, Olof (1890 - 1956) [sv]

Sellman, Olof (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b5a3296c-a779-4a71-83c6-e550703765e2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sellman, Olof
Swedish

First name
Olof
Swedish

Last name
Sellman
Swedish

Birth
07/11/1890 Skövde (Stad) [sv]

-Time
07/11/1890
-Place reference
--Place
Swedish
Death
1956

-Time
1956
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1919, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Verksam i Göteborg.
Biträdande arkitekt vid Göteborgs Drätselkammares Arkitektbyrå (enligt matrikel från 1937).

Andra uppdrag: Redaktör för Blandaren 1917 och 1918.

Tävlingar: Kungsträdgårdens ordnande i Stockholm 1921, motto King, 2:a pris.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1464.
Bodman, Gösta (red): Tekniska samfundet i Göteborg. 1882 - 1932. Minnesskrift utgiven i anslutning till samfundets 50-åriga tillvaro. Göteborg, 1932.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1921 sid 133, Kungsträdgårdstävlan.
Swedish

Primus
297

-Id
297
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077271

-Id
011034077271
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish