Broader concept
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
30/01/2020 14:48:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b2c9be9a-71e2-4bbc-84d0-49e2b23ae455 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Stream
English

Elv
Norwegian bokmål

Alternative label
Elveleie
Norwegian bokmål

Definition
en ansamling av ferskvann som, i hvert fall under deler av året, er større enn en bekk og som renner gjennom et naturlig leie med bredder, og som munner ut i en innsjø, i havet eller i en annen elv
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Naturobjekt [no]
English
          Watercourse ; Stream
English
               (Del av vassdrag) [no]
English

English
English
          Anlegg [no]
English
               Power station
English
                    (Komponent i kraftverk) [no]
English
                         Vannvei [no]
English
                              Naturlig vannvei [no]
English

Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Related concept
English

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål