Glossary of Hydrology

Other languages: Vassdrags- og energisektoren : Vann og vassdrag (norwegian bokmål), Vassdrags- og energisektoren : Hydrologisk ordlista (swedish)

Vassdrags- og energisektoren [no]

Description

Main reference: Johansson, Irene (Ed.), 1984. Nordic Glossary of Hydrology

04/09/2023 08:57:39
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/cb5d1600-752e-4c86-b190-345941572ddf
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 1781 hits.
Name
Glossary of Hydrology
English

Vassdrags- og energisektoren : Vann og vassdrag
Norwegian bokmål

Vassdrags- og energisektoren : Hydrologisk ordlista
Swedish

Description
Main reference: Johansson, Irene (Ed.), 1984. Nordic Glossary of Hydrology
English

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utvikler et datasett med fagtermer. Listen inneholder hovedsakelig begrep knyttet til vann og vassdrag.
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
Norwegian bokmål

Editorial note
Hydrologiske begrep på dansk, engelsk, finsk, islandsk, norsk og svensk språk med definisjoner på engelsk.
Originaltittel: Nordic glossary of hydrology : English-Danish-Finnish-Icelandic-Norwegian-Swedish with definitions in English / editor: Iréne Johansson. - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1984. - 226 s. ISBN 91-22-00692-3
Norwegian bokmål