Broader concept
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
23/04/2020 08:57:40
04/10/2019 06:37:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3b41667a-1ca7-404f-bd5f-8623a0feb664 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Vannvei
Norwegian bokmål

Wikipedia

Definition
flomløp, kanal og sluseanlegg med tilhørende konstruksjoner samt tunnel, sjakt, rør, ledning og øvrige systemer med tilhørende konstruksjoner som leder vann i tilknytning til kraftproduksjon
Norwegian bokmål

Broader concept
English
English
          Anlegg [no]
English
               Power station
English
                    (Komponent i kraftverk) [no]
English

Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål