Tiidermann, Heinrich (1863 - 1904) [et]

Tiidermann, Heinrich (estonian)

Biographical Database of Estonian Photographers (Estonian Photographic Heritage Society)

Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
Contact information
http://fotoparand.org.ee/wp/eng/
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 07:20:20
06/08/2022 08:27:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b1734b5b-f550-48ad-812a-e72132a3de6d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tiidermann, Heinrich
Estonian

First name
Heinrich
Estonian

Last name
Tiidermann
Estonian

Other name
Tiedermann, Hinrik

-Name
Tiedermann, Hinrik
Estonian
Wikipedia (via Wikidata)

Birth
30/05/1863 , , Pärnu-Jaagupi khk, Suigu vald, Tabria küla, Tõntsu talu. [et]

-Time
30/05/1863
-Place reference
, , Pärnu-Jaagupi khk, Suigu vald, Tabria küla, Tõntsu talu. [et]
--Place (text)
Pärnu-Jaagupi khk, Suigu vald, Tabria küla, Tõntsu talu.
Estonian
Death
14/09/1904 , , Tallinn [et]

-Time
14/09/1904
-Place reference
, , Tallinn [et]
--Place (text)
Tallinn
Estonian
Life role
Photographer 1880? 1904
Liibek 2010, lk 140,186,203

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1880? 1904

--Earliest time
1880?
--Latest time
1904
-Source
Liibek 2010, lk 140,186,203
Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

isa - Jüri Tiidermann; ema - Kaie Tiidermann (Vridolin)

Estonian

Occupation
1886-1888 Harju-Jaani kihelkonna Anija vallakooli abiõpetaja; 1888- Harju-Jaani kihelkonna Peningi vallakooli õpetaja; 1888-1896 Harju-Jaani kihelkonna Peningi valla kirjutaja; 1898-1904 fotograaf

-Description
1886-1888 Harju-Jaani kihelkonna Anija vallakooli abiõpetaja; 1888- Harju-Jaani kihelkonna Peningi vallakooli õpetaja; 1888-1896 Harju-Jaani kihelkonna Peningi valla kirjutaja; 1898-1904 fotograaf
Estonian
Activity
Töötas fotostuudios
-07.1901-1904- Werschbitzki majas, Viru tn 410, Tallinn; Heinrichseni majas, Viru tn 380 (praegu Viru tn 17), Tallinn; (1. 1898- Raasiku lähedal Peningi külas, Hallingu talus; 2. -1900 Treibluti majas, Pärnu mnt, Tallinn; III 1900- Werschbitzki majas, Viru tn 410, Tallinn (endine Kristini ateljee); -1900- Heili majas, Suur-Karja tn, Tallinn)
Liibek 2010, lk 140; Uus Aeg, nr 36, 26.03.1902, lk 4

-Type of activity (text)
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
-07.1901-1904- Werschbitzki majas, Viru tn 410, Tallinn; Heinrichseni majas, Viru tn 380 (praegu Viru tn 17), Tallinn; (1. 1898- Raasiku lähedal Peningi külas, Hallingu talus; 2. -1900 Treibluti majas, Pärnu mnt, Tallinn; III 1900- Werschbitzki majas, Viru tn 410, Tallinn (endine Kristini ateljee); -1900- Heili majas, Suur-Karja tn, Tallinn)
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 140; Uus Aeg, nr 36, 26.03.1902, lk 4
Estonian
Pildistamistööd
1890. aastatel jäädvustas taluarhitektuuri; 1896 pildistas laulupidu; 1903 koondas oma tööd albumitesse, millest ühe saatis Provintsiaalmuuseumile, teise Õpetatud Eesti Seltsile ja kolmanda oma vennale, tehtud pildistusi müüs ta ka üksikfotodena ja kinkis mitmele Euroopa muuseumile, aidates sellega kaasa Eesti traditsioonilise elulaadi laiemale tutvustamisele; 1890. aastatel osales aktiivselt kohalikel näitustel (1891, 1896, 1898 Tallinna Eesti Põllumeeste Seltsi näitus, 1894 Liivimaa Põllumajanduse ja Töönduse Edendamise Seltsi näitus); (-1887-1898- Ateljeefotograafia, kohavaated, etnograafilised pildistused. 1890.aastate lõpust alates hakkas fotograafia-alaseid koolitusi andma. 1899 ilmus esmatrükk H.T. koostatud õpikust "Täieline päevapildi õpetus".)
Liibek 2010, lk 140,149

-Type of activity (text)
Pildistamistööd
Estonian

-Description
1890. aastatel jäädvustas taluarhitektuuri; 1896 pildistas laulupidu; 1903 koondas oma tööd albumitesse, millest ühe saatis Provintsiaalmuuseumile, teise Õpetatud Eesti Seltsile ja kolmanda oma vennale, tehtud pildistusi müüs ta ka üksikfotodena ja kinkis mitmele Euroopa muuseumile, aidates sellega kaasa Eesti traditsioonilise elulaadi laiemale tutvustamisele; 1890. aastatel osales aktiivselt kohalikel näitustel (1891, 1896, 1898 Tallinna Eesti Põllumeeste Seltsi näitus, 1894 Liivimaa Põllumajanduse ja Töönduse Edendamise Seltsi näitus); (-1887-1898- Ateljeefotograafia, kohavaated, etnograafilised pildistused. 1890.aastate lõpust alates hakkas fotograafia-alaseid koolitusi andma. 1899 ilmus esmatrükk H.T. koostatud õpikust "Täieline päevapildi õpetus".)
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 140,149
Estonian
Education
1899 Wilhelm Gronebergi päevapildiõppeasutus (Phototechnisches Lehrinstitut), Baieris; (1883-1885 Kuuda õpetajate seminar; 1896 - enesetäiendus fotograafia alal Kristinite fotoateljees, Tallinnas. 1899 - enesetäiendus fotograafia alal Münchenis)

-Description
1899 Wilhelm Gronebergi päevapildiõppeasutus (Phototechnisches Lehrinstitut), Baieris; (1883-1885 Kuuda õpetajate seminar; 1896 - enesetäiendus fotograafia alal Kristinite fotoateljees, Tallinnas. 1899 - enesetäiendus fotograafia alal Münchenis)
Estonian
Residence
1863-1883 sünnikodu ja -vald; 1888- Harju-Jaani; 1900- Tallinn

-Description
1863-1883 sünnikodu ja -vald; 1888- Harju-Jaani; 1900- Tallinn
Estonian
Has works/objects at
Klaasnegatiivide kogu Fotomuuseumis (Fn 9292). Kaks "Estonica" fotoalbumit Eesti Ajaloomuuseumis (F11684 I ja II).

-Set
Klaasnegatiivide kogu Fotomuuseumis (Fn 9292). Kaks "Estonica" fotoalbumit Eesti Ajaloomuuseumis (F11684 I ja II).
--Description
Klaasnegatiivide kogu Fotomuuseumis (Fn 9292). Kaks "Estonica" fotoalbumit Eesti Ajaloomuuseumis (F11684 I ja II).
Estonian
Note
1898 luba ateljee avamiseks Raasiku lähedal; 1898 ilmus Tiidermanni käsiraamat "Täieline päewapildi õpetus"; 1901 kuulutas, et visiitfotod maksavad tosin 3 rbl, kabinetfotod 6 rbl; 1898- korraldas fotograafiaalaseid koolitusi, õpetades välja kümneid fotograafe Eesti- ja Liivimaal; 1898 reklaamis fotograafiat kui lihtsat teenimisvõimalust, mida saab edukalt teha muu töö kõrvalt, tema hinnangul võis selle tööga teenida suvekuudel ligi 150 rubla kuus; 1900 otsis ateljeesse väljaõppele kaht noormeest; avas 19. sajandi lõpul esimese eestlasena fototarvikute kaupluse Karja tn, 1902 viis kaupluse üle Harju tn parun Maydelli majja, oma äris müüs fotoaparaate hinnaga alates 25 kop jm pildistamise materjali; (Tiidermann koostas oma etnograafilistest pildistustest kogusid (albumeid) ja annetas neid Provintsiaalmuuseumile, Eesti Rahva Muuseumile, välismaale (vastavatele asutustele). Andnud välja esimese mahukaima fotoõpiku "Täieline päewapildi õpetus", 1899 (asub Fotomuuseumis), mille teine trükk ilmus 1903. a ja kolmas 1908.a (välja antud venna Tõns Tiidermanni poolt.). Korraldas fotokursusi, kus paljud eesti soost fotograafid oma kutse said.)
Estonian

Reference
Kaljula Teder, "Eesti fotograafia teerajajaid". Eesti Raamat, Tallinn, 1972.
Estonian

Tõnis Liibek. "Estonica. Heinrich Tiidermanni fotoalbum." Eesti Ajaloomuuseum 2009.
Estonian

Eestipiltnik
1
-Id
1
-System
Eestipiltnik