Orlando, Henning (1914 - 2003) [sv]

Orlando, Henning (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:50
30/05/2020 00:27:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ae8543e2-1a59-4227-88e2-a0d6b1132df9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Orlando, Henning
Swedish

First name
Henning
Swedish

Last name
Orlando
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
04/08/1914 Tourcoing

-Time
04/08/1914
-Place reference
Tourcoing
--Place (text)
Tourcoing
Swedish
Death
-Time
20/06/2003
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1941, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen arkitektverksamhet i Stockholm 1943-1946.
Anställd Svenska riksbyggen 1946, chef för dess arkitektkontor 1950-1967.
Chef för arkitektbyrån för samlingslokaler 1959-1967.
Chef för Byggstandardiserungen 1967-1979.

Andra uppdrag: AB Plan- och projekteringsbyrån, styrelseledamot 1959-1967.
Statens planverks tekniska råd, ledamot 1968-1979.
Redaktör för Blandaren 1936 och 1937.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
STF, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Arkitektur 1965:4 sid 107, Hotell Opalen, Göteborg; ibid 1970:10 sid 27, Byggstandardisering - mål ovh medel.

Verk ett urval:
Svenska riksbyggens kontorshus, Odenplan, Stockholm, 1961.
Bostadshus (Erlanderhuset) Fyrverkarbacken 19-31, Stockholm, 1962.
Luntmakargatan 53-55, Stockholm, 1966.
Tegnérgatan 23-27, Stockholm, 1966.
Kontorshus förFöreningen Folkets Hus i Kalmar, Smålandsgatan 6, 1962.
Elevbostäder för Föreningen Folkets Hus i Kalmar, Smålandsgatan 4, 1964-1966.
Hotell Opalen, Skånegatan, Engelbrektsgatan, Göteborg, 1962-1964.
Stadsplaner, bostadsområden, kontorshus, hotell.

Swedish

Reference
Gafvelin, Elisabeth (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999 Stockholm, 1998.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Carlsson, Sven-Olof: Stockholm. Gataupp, gata ner, 1991.
Kurttila, Annelie: Riksbyggen. Projektering. Från kristidsbyggen till framtidshem 1940-2000. Arkitekturmuseets skriftserie, publikation 8.
Stadsbilden i Kalmar, Förändringar i innerstaden 1945-1972. Christina Thunwall, KKH Arkitekturskolan.
Swedish

Primus
1001

-Id
1001
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077089

-Id
011034077089
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish