Høyspent distribusjonsnett [no]

Other languages: Høyspent distribusjonsnett (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Description
Man skiller mellom høyspent og lavspent distribusjonsnett. Skillet går på 1 kV. Fra transformatorstasjonen (som er koplet til regional distribusjonsnett) og frem til den lokale transformatoren (nettstasjonen) har vi et høyspent fordelingsnett. Den nominelle spenningen her er enten 11 eller 22 kV. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
12/04/2024 13:06:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a76424ae-ec35-4cba-b338-9fc97feb3cda | RDF/XML | JSON-LD
Label
Høyspent distribusjonsnett
Norwegian bokmål

Description
Man skiller mellom høyspent og lavspent distribusjonsnett. Skillet går på 1 kV. Fra transformatorstasjonen (som er koplet til regional distribusjonsnett) og frem til den lokale transformatoren (nettstasjonen) har vi et høyspent fordelingsnett. Den nominelle spenningen her er enten 11 eller 22 kV.
Norwegian bokmål

Broader concept
English
English
          Anlegg [no]
English
               Overføringsanlegg [no]
English
                    Overføringsnett [no]
English
                         Distribusjonsnett [no]
English

Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål