Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
04/03/2019 12:56:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a6e4e9e1-45b7-4de8-a98e-6649dde75c2e | RDF/XML | JSON-LD
Label
salted paper processes
English

soolapaberprotsess
Estonian

Alternative label
plain salted paper processes
English

salt paper processes
English

salt print process
English

salted paper print process
English

salted paper process
English

salted silver print process
English

Scope note
Photographic processes in which the light-sensitive salt is formed in the fibers of the paper rather than in a binder. Sometimes designed to be developed out, as in the calotype process, and sometimes printed out, as when making salted paper prints.
English

Fotograafiline protsess, milles valgustundlik sool moodustub paberi kiududes, mitte sideaines. Mõnikord ilmutatakse, nagu kalotüüpia protsessis, ja teinekord kopeeritakse - siis, kui valmistatakse soolapaberfotosid.
Estonian

Broader concept
English
English
                         photographic processes
English

Narrower concept
Exact match
http://vocab.getty.edu/aat/300053495
salted paper processes
English

-Text
Merilis Sähka. Fotode säilitamine muuseumis. Magistritöö. (Juhendaja: Kurmo Konsa). Eesti Kunstiakadeemia. Kunstikultuuri teaduskond, 2008. Lk 34
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300053495 February 25, 2019 9:48:46 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300053495 25.02.2019 21:48:46
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300053495 2019-02-25 21:48:46
Swedish