Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c88398fa-12e0-4aff-8580-9a2d0d7e4a33 | RDF/XML | JSON-LD
Label
photographic processes
English

fotoprotsessid
Estonian

Alternative label
photographic processing
English

Scope note
Procedures by which light-sensitive materials are made to produce an image. For procedures related to how a photograph is taken or composed, or is manipulated during or after processing, use "photographic techniques." For printing processes involving light-sensitivity at one stage, but creating a final print that was never itself light-sensitive, use "photomechanical processes." For light-sensitive processes used especially to make reproductive prints of documents and technical drawings, use descriptors found under "<light-sensitive reprographic processes>."
English

Protseduurid, mille abil valmistatakse valgustundlikest materjalidest pilte. Protseduuride kohta, mis on seotud sellega, kuidas fotosid tehakse, komponeeritakse või manipuleeritakse töötlemise ajal või pärast seda, kasutage terminit „fotograafia (eri)tehnikad“. Fotograafiliste protsesside puhul, mis hõlmavad valgustundlikkust ühes etapis, kuid mis loovad lõpliku foto materjalil, mis kunagi valgustundlik ei olnud, kasutage terminit "fotomehaanilised protsessid". Valgustundlike protsesside kohta, mida kasutatakse dokumentidest ja tehnilistest joonistest fotokoopiate tegemiseks, kasutage termineid mõiste "valguskopeerimine" all.
Estonian

Related concept
English

Estonian

Reference
"fotoprotsess" - V. Mikulin. Fotograafia 25 õppetundi. (Tõlkijad: H. Välk, P. Talvre). Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1952. Lk 95
Estonian

"fotoprotsessid" - Tanel Verk. Alternatiivsete fotoprotsesside jälgedes. Positiiv: Eesti fotograafia ajakiri, nr. 23, 2015. Lk 56-59
Estonian

Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300133268 February 25, 2019 8:10:30 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300133268 25.02.2019 20:10:30
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300133268 2019-02-25 20:10:30
Swedish