de Shàrengrad, Carl (1834 - 1878) [sv]

de Shàrengrad, Carl (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Description
Carl de Shàrengrad (1834-1878) var en fotograf med verksamhet i Malmö. Utnämnd till Kunglig hovfotograf 1872. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
11/10/2021 09:27:28
21/01/2023 01:52:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a3b4e8e4-b83c-428c-b3d6-32290506dd4b | RDF/XML | JSON-LD
Name
de Shàrengrad, Carl
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
de Shàrengrad
Swedish

Description
Carl de Shàrengrad (1834-1878) var en fotograf med verksamhet i Malmö. Utnämnd till Kunglig hovfotograf 1872.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1834 , , Vinkovci, Kroatien [sv]
1834-11-01 uppgift i Förteckning över Sveriges fotografer 1899.

-Time
1834
-Place reference
, , Vinkovci, Kroatien [sv]

--Place (text)
Vinkovci, Kroatien
Swedish
-Description
1834-11-01 uppgift i Förteckning över Sveriges fotografer 1899.
Swedish
Death
1878 , , Malmö, Malmö kommun, Skåne län, Skåne [sv]
1878-03-24 uppgift i Förteckning över Sveriges fotografer 1899.

-Time
1878
-Place reference
, , Malmö, Malmö kommun, Skåne län, Skåne [sv]

--Place (text)
Malmö, Malmö kommun, Skåne län, Skåne
Swedish
-Description
1878-03-24 uppgift i Förteckning över Sveriges fotografer 1899.
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Carl de Shàrengrad (1834-1878) var enligt husförhörslängderna i Malmö S:t Petri kyrkoarkiv född i Belgrad, Serbien. Det finns dock uppgifter som verifierar att han var född 1 november 1834 i Vinkovci, Kroatien. Shàrengrad är ett taget namn och hans förflutna är relativt okänt. Han kom till Malmö i början av 1860-talet (möjligen hösten 1864) och började där sin verksamhet som fotograf, först på Mårtensgatan i samarbete med fotografen J. H. Löwendahl, och från 1865 i egen fotoateljé på Östergatan 39, senare flyttad till Västergatan. Han fotograferade visitkortsporträtt och även stadsmiljöer.

Carl de Shàrengrad utnämndes 1872 till Kunglig Hovfotograf.
Efter hans död 1878 drev änkan Cathinka Heering verksamheten vidare.

Swedish

Related agent
Kompanjoner i Malmö 1864.

-Description
Kompanjoner i Malmö 1864.
Swedish
Cecilia Nelson var efter avslutad skolgång elev hos Carl de Shàrengrad i Malmö.

-Other actor
-Description
Cecilia Nelson var efter avslutad skolgång elev hos Carl de Shàrengrad i Malmö.
Swedish
Occupation
Photographer , , Västergatan 64, Malmö stad, Malmö kommun, Skåne län, Skåne [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Västergatan 64, Malmö stad, Malmö kommun, Skåne län, Skåne [sv]
--Place (text)
Västergatan 64, Malmö stad, Malmö kommun, Skåne län, Skåne
Swedish
Photographer 1863 , , Malmö stad, Malmö kommun, Skåne län, Skåne [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1863

--Earliest time
1863
-Place reference
, , Malmö stad, Malmö kommun, Skåne län, Skåne [sv]
--Place (text)
Malmö stad, Malmö kommun, Skåne län, Skåne
Swedish
Photographer 26/10/1864 , , Mårtensgatan, Malmö stad, Malmö kommun, Skåne län, Skåne [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
26/10/1864

--Earliest time
26/10/1864
-Place reference
, , Mårtensgatan, Malmö stad, Malmö kommun, Skåne län, Skåne [sv]
--Place (text)
Mårtensgatan, Malmö stad, Malmö kommun, Skåne län, Skåne
Swedish
Photographer 07/01/1865 , , Östergatan 39, Malmö stad, Malmö kommun, Skåne län, Skåne [sv]
Egen fotoateljé, i sadelmakare Krooks gård.

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
07/01/1865

--Earliest time
07/01/1865
-Place reference
, , Östergatan 39, Malmö stad, Malmö kommun, Skåne län, Skåne [sv]

--Place (text)
Östergatan 39, Malmö stad, Malmö kommun, Skåne län, Skåne
Swedish
-Description
Egen fotoateljé, i sadelmakare Krooks gård.
Swedish
Appointment
07/11/1872 Kunglig hovfotograf

-Time
07/11/1872
-Appointment
Kunglig hovfotograf
Swedish
Has works/objects at
-Organization/collection
-Organization/collection
Reference
"Försvunna Malmö: Carl de Shàrengrad", Sydsvenskan 2021-04-18
Swedish

Förteckning över Sveriges fotografer. 1899
Swedish

-Text
Skånska fotografer 1845-2005. Malmö museer, 2005. (ISBN 91-85341-01-0)
Swedish
NFR
5235

-Id
5235
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035816533

-Id
021035816533
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish