Arn, Georg (1886 - ) [sv]

Arn, Georg (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:19
01/05/2021 00:27:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9e87b65f-df4a-4133-8829-1f643656caf9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arn, Georg
Swedish

First name
Georg
Swedish

Last name
Arn
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
30/12/1886 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
30/12/1886
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1908.
KTH 1909-1913, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH/A 1913-1915, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Sven Wallander, Sigurd Curman, Lars Israel Wahlman, S Malmström 1915-1919.
Extra ordinarie arkitekt i Stockholms stadsbyggnadsnämnd 1919.
Stadsarkitekt i Örebro 1919.

Medlemskap: STF 1919-1930, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Byggnader i Örebro: Södra och norra prästgårdarna, Norra församlingshuset, Konserthus och stadsbibliotek 1929-1930, Kommunalt nämndhus 1930, Skolhus, bl a flickskola, Om- och tillbyggnad av Karolinska läroverket, Ålderdomshemmet, Entré till norra begravningsplatsen, Hyreshus 1920-1954.
Epidemisjukhus i Hallsberg.
Församlingshus i Nora m fl platser.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 795 och 1433.
Kulturnämnden [i Örebro kommun] (utgivare): Stadsbild i centrum. Kulturhistorisk byggnadsinventering i Örebro del 1. City. Örebro, uå.
Swedish

Primus
346

-Id
346
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075754

-Id
011034075754
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish