Wærn Bugge, Ingeborg (1899 - 1991) [sv]

Other languages: Wærn Bugge, Ingeborg (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Description
Ingeborg Wærn Bugge was one of Sweden’s first women architects. She worked mainly with residential issues and ran her own architect firm for 45 years. She was also a diligent lecturer and writer.
Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:39:14
08/06/2024 00:58:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/96239b2a-a0ff-4a72-a7a4-798ba69fefc3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wærn Bugge, Ingeborg
Swedish

First name
Ingeborg
Swedish

Last name
Wærn Bugge
Swedish

Alternative name
Wärn Bugge, Ingeborg
Swedish

Wärn-Bugge, Ingeborg
Swedish

Wærn-Bugge, Ingeborg
Swedish

Description
Ingeborg Wærn Bugge was one of Sweden’s first women architects. She worked mainly with residential issues and ran her own architect firm for 45 years. She was also a diligent lecturer and writer.
English

Ingeborg Wærn Bugge var en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. Hon arbetade främst med boendefrågor och drev egen arkitektverksamhet i 45 år, samt var en flitig föreläsare och skribent.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
05/03/1899 , , Oslo [sv],

-Time
05/03/1899
-Place reference
, , Oslo [sv],
--Place (text)
Oslo
Swedish
Death
26/01/1991 Nacka (Stad) [sv], , ,

-Time
26/01/1991
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1918.
Specialstuderande vid KTH 1919-1922, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1926-1928, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Folke Bensow 1923, hos Carl Bergsten 1924-1926, hos Evert Milles 1927, hos Karl Güettler 1928.
Egen verksamhet från 1929 (tillsammans med Kjerstin Göransson-Ljungman och hennes make Edvard Stenlåås 1929-1936).
Anställd vid Stockholms Byggnadsnämnd 1934.
Arkitekt och specialkommissarie för avdelningen Hemmet och Fritiden och avdelningen Lanthemmet på utställningen FRITIDEN, Ystad 1936.
Anställd (halvtid) hos Samfundet för Hembygdsvård 1938-1946.
Deltagare i Stockholms stads fastighetsnämnds granskningsarbete av låneärenden 1943-1945.
Utredning hos Socialdepartementet 1942-1943 (med Åke Huldt).
Medverkade med typritningar för Egnahemsstyrelsen.
Anställd vid Byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå 1953-1965, byrådirektör från tidigt 1960-tal.

Andra uppdrag: Suppleant i Stockholms stads fastighetsnämnd 1943-1945.
Medlem av styrelsen för Hemmens Forskningsinstitut 1944-1952, fullmäktige från 1952.
Ledamot i Nackas kulturnämnd från 1951, stadsfullmäktige 1954, suppleant i Nackas drätselnämnd från 1956.
Uppdrag för FN i Paris i december 1953.
Medverkan vid bostadskonferenser, utbildningskurser för hemkonsulenter.
Vice ordförande i Council´s of Women bostadskommitté, medlem.
Conseil du Comm. Intern. d´Organisation Scientifique från 1953.
Styrelsen för Svenska Nationalkommittén för rationell organisation från 1936.

Lärarverksamhet: Undervisning i heminredning och bostadskunskap vid hemkonsulentutbildningen, Ultuna 1939.
Föreläsare i byggnadsfrågor.Resor: Tyskland, Schweiz och Italien 1922-1923, stipendium från Fredrika Bremerförbundet.
Norge 1927.
England, Belgien, Holland, Schweiz, Tjeckoslovakien, Tyskland, Österrike, Danmark, Finland och USA (stipendieresor).

Medlemskap: STF från 1935, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Sällskapet Nya Idun 1938.

Egna skrifter: Bostad och hushållsorganisation - Staden Landet tillsammans. KF:s förlag. Stockholm, 1936 (med K Göransson-Ljungman).
Lantbrukarebostaden. Nordisk Rotogravyr. 1938.
Lanthemmets inredning. Nord Rotogravyr 1940 (med G Boethius).
Gotlandsgårdar i ny gestalt. Samfundets för Hembygdsvårds skriftserie, 1941.
Heminrening och Hemvård. Ehlins förlag, 1953 (med Nea Nyrén).
Bosättning. Rådgivningsbroschyrer utgivna av Sveriges Riksbank i samarbete med Svenska Slöjdföreningen 1944, 1948 (med Å Huldt), 1955 (med E Ralf).
Gamla möbler i nya hem. Lantbruksförbundets förlag (med G Aspe).
Avsnitt i läroböcker för Ungdomsskolorna och för det fria bildningsarbetet.
Samlingsverk och andra publikationer.
Artiklar i fackpress mm.
Se även bibliografi i Susanna Janfalks uppsats ovan.

Verk ett urval:
Folkskola, Hällefors, Västmanland 1931.
Stiftelsen Fredrik Eens minne, hem för ensamma mödrar, Kungsholmen, Stockholm 1932-1935.
Studentskegården, Lund, inredning 1937.
Egnahem åt Mo & Domsjö AB, Alfredshem, Ångermanland 1937.
Egnahem i Skene, Borås Wäfveri Aktiebolag, Västergötland 1937.
Fredrika Bremer-rummet, Philadelphia ISA, inredning (initiativ av Svenska Kvinnors Nationalförbund) 1938.
Inredningsarbeten för sju barnhem och ett konvalescenthem i Norge under kriget (gåvor av Svenska Röda Korset och svenska industrier) 1940.
Uppdrag för om- och tillbyggnader av Molanderhemmet för tbc-sjuka, personalbostäder Söderby Stockholm, ej utfört (skissarbete och utredningar) 1939-1944.
Rösta lanthushållsskola, Jämtland 1943.
Benninge lanthushållsskola, Strängnäs 1945-1946, tillbyggnad 1949-1950.
Hem för ensamma mödrar, Norrköping 1946.
Solängen, Lissma, bostadshus (hos samfundet för Hembygdsvård), Södermanland 1946-1947.
Vackstanäs lanthushållsskola, ny- och ombyggnad, Södermanland 1949.
Villa för A Salomon, kv Vildgåsen 1, Saltsjöbaden 1950.
Malgomaj lanthushållsskola, nybyggnad, Lappland 1951.
Roggeborgen, Strängnäs, inredning för Kungliga Biblioteket 1966.
Paulinska huset, Strängnäs, restaurering 1966-1970.
Ålderdomshem, Fellingsbro, Västmanland, tillbyggnad 1968.
Skålleruds kyrka, Dalsland, restaurering och tillbyggnad 1969-1972.
Skatelövs kyrka, Småland, restaurering 1972-1973.
Typritningar för småhus.
Otaliga lantbrukarebostäder, ombyggnader, nybyggnader, restaureringar och konsultationer.
Se i övrigt verkförteckning i Susanna Janfalks uppsats.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1119. Form 1978:4, Åkerman, Brita: Ingeborg Wærn Bugge - pionjär. Arkitektur - the Swedish review of Architecture, år 1983:2, Rudberg, Eva: Kvinnor blir arkitekter. Lundahl, Gunilla (red): Kvinnor som banade väg - porträtt av arkitekter. Statens råd för byggnadsforskning 1992:26. Stockholm, 1992. Janfalk, Susanna Å: Ingeborg Wærn Bugge. Arkitekt. 1899-1901. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen Uppsala Universitet, VT 1995. Karlqvist, Anna: Från eftersatt till eftersökt. Om kvinnliga studerande på Kungl. Tekniska Högskolan 1897- 1945. Biografier. Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria KTH, Stockholm 1997. Se även källor i Susanna Janfalks uppsats. Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
189

-Id
189
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077609
-Id
011034077609
-System
DigitaltMuseum