Wærn Bugge, Ingeborg (1899 - 1991) [sv]

Wærn Bugge, Ingeborg (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:58
08/12/2023 23:22:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/96239b2a-a0ff-4a72-a7a4-798ba69fefc3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wærn Bugge, Ingeborg
Swedish

First name
Ingeborg
Swedish

Last name
Wærn Bugge
Swedish

Alternative name
Wärn Bugge, Ingeborg
Swedish

Wärn-Bugge, Ingeborg
Swedish

Wærn-Bugge, Ingeborg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
05/03/1899 , , Oslo [sv]

-Time
05/03/1899
-Place reference
, , Oslo [sv]
--Place (text)
Oslo
Swedish
Death
26/01/1991 Nacka (Stad) [sv], ,

-Time
26/01/1991
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1918.
Specialstuderande vid KTH 1919-1922, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1926-1928, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Folke Bensow 1923, hos Carl Bergsten 1924-1926, hos Evert Milles 1927, hos Karl Güettler 1928.
Egen verksamhet från 1929 (tillsammans med Kjerstin Göransson-Ljungman och hennes make Edvard Stenlåås 1929-1936).
Anställd vid Stockholms Byggnadsnämnd 1934.
Arkitekt och specialkommissarie för avdelningen Hemmet och Fritiden och avdelningen Lanthemmet på utställningen FRITIDEN, Ystad 1936.
Anställd (halvtid) hos Samfundet för Hembygdsvård 1938-1946.
Deltagare i Stockholms stads fastighetsnämnds granskningsarbete av låneärenden 1943-1945.
Utredning hos Socialdepartementet 1942-1943 (med Åke Huldt).
Medverkade med typritningar för Egnahemsstyrelsen.
Anställd vid Byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå 1953-1965, byrådirektör från tidigt 1960-tal.

Andra uppdrag: Suppleant i Stockholms stads fastighetsnämnd 1943-1945.
Medlem av styrelsen för Hemmens Forskningsinstitut 1944-1952, fullmäktige från 1952.
Ledamot i Nackas kulturnämnd från 1951, stadsfullmäktige 1954, suppleant i Nackas drätselnämnd från 1956.
Uppdrag för FN i Paris i december 1953.
Medverkan vid bostadskonferenser, utbildningskurser för hemkonsulenter.
Vice ordförande i Council´s of Women bostadskommitté, medlem.
Conseil du Comm. Intern. d´Organisation Scientifique från 1953.
Styrelsen för Svenska Nationalkommittén för rationell organisation från 1936.

Lärarverksamhet: Undervisning i heminredning och bostadskunskap vid hemkonsulentutbildningen, Ultuna 1939.
Föreläsare i byggnadsfrågor.Resor: Tyskland, Schweiz och Italien 1922-1923, stipendium från Fredrika Bremerförbundet.
Norge 1927.
England, Belgien, Holland, Schweiz, Tjeckoslovakien, Tyskland, Österrike, Danmark, Finland och USA (stipendieresor).

Medlemskap: STF från 1935, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Sällskapet Nya Idun 1938.

Egna skrifter: Bostad och hushållsorganisation - Staden Landet tillsammans. KF:s förlag. Stockholm, 1936 (med K Göransson-Ljungman).
Lantbrukarebostaden. Nordisk Rotogravyr. 1938.
Lanthemmets inredning. Nord Rotogravyr 1940 (med G Boethius).
Gotlandsgårdar i ny gestalt. Samfundets för Hembygdsvårds skriftserie, 1941.
Heminrening och Hemvård. Ehlins förlag, 1953 (med Nea Nyrén).
Bosättning. Rådgivningsbroschyrer utgivna av Sveriges Riksbank i samarbete med Svenska Slöjdföreningen 1944, 1948 (med Å Huldt), 1955 (med E Ralf).
Gamla möbler i nya hem. Lantbruksförbundets förlag (med G Aspe).
Avsnitt i läroböcker för Ungdomsskolorna och för det fria bildningsarbetet.
Samlingsverk och andra publikationer.
Artiklar i fackpress mm.
Se även bibliografi i Susanna Janfalks uppsats ovan.

Verk ett urval:
Folkskola, Hällefors, Västmanland 1931.
Stiftelsen Fredrik Eens minne, hem för ensamma mödrar, Kungsholmen, Stockholm 1932-1935.
Studentskegården, Lund, inredning 1937.
Egnahem åt Mo & Domsjö AB, Alfredshem, Ångermanland 1937.
Egnahem i Skene, Borås Wäfveri Aktiebolag, Västergötland 1937.
Fredrika Bremer-rummet, Philadelphia ISA, inredning (initiativ av Svenska Kvinnors Nationalförbund) 1938.
Inredningsarbeten för sju barnhem och ett konvalescenthem i Norge under kriget (gåvor av Svenska Röda Korset och svenska industrier) 1940.
Uppdrag för om- och tillbyggnader av Molanderhemmet för tbc-sjuka, personalbostäder Söderby Stockholm, ej utfört (skissarbete och utredningar) 1939-1944.
Rösta lanthushållsskola, Jämtland 1943.
Benninge lanthushållsskola, Strängnäs 1945-1946, tillbyggnad 1949-1950.
Hem för ensamma mödrar, Norrköping 1946.
Solängen, Lissma, bostadshus (hos samfundet för Hembygdsvård), Södermanland 1946-1947.
Vackstanäs lanthushållsskola, ny- och ombyggnad, Södermanland 1949.
Villa för A Salomon, kv Vildgåsen 1, Saltsjöbaden 1950.
Malgomaj lanthushållsskola, nybyggnad, Lappland 1951.
Roggeborgen, Strängnäs, inredning för Kungliga Biblioteket 1966.
Paulinska huset, Strängnäs, restaurering 1966-1970.
Ålderdomshem, Fellingsbro, Västmanland, tillbyggnad 1968.
Skålleruds kyrka, Dalsland, restaurering och tillbyggnad 1969-1972.
Skatelövs kyrka, Småland, restaurering 1972-1973.
Typritningar för småhus.
Otaliga lantbrukarebostäder, ombyggnader, nybyggnader, restaureringar och konsultationer.
Se i övrigt verkförteckning i Susanna Janfalks uppsats.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1119. Form 1978:4, Åkerman, Brita: Ingeborg Wærn Bugge - pionjär. Arkitektur - the Swedish review of Architecture, år 1983:2, Rudberg, Eva: Kvinnor blir arkitekter. Lundahl, Gunilla (red): Kvinnor som banade väg - porträtt av arkitekter. Statens råd för byggnadsforskning 1992:26. Stockholm, 1992. Janfalk, Susanna Å: Ingeborg Wærn Bugge. Arkitekt. 1899-1901. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen Uppsala Universitet, VT 1995. Karlqvist, Anna: Från eftersatt till eftersökt. Om kvinnliga studerande på Kungl. Tekniska Högskolan 1897- 1945. Biografier. Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria KTH, Stockholm 1997. Se även källor i Susanna Janfalks uppsats. Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
189

-Id
189
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077609
-Id
011034077609
-System
DigitaltMuseum