Bolinder, Gustaf Wilhelm (1888 - 1957) [sv]

Bolinder, Gustaf Wilhelm (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Gustaf Wilhelm Bolinder, född 19 december 1888, död 1957. Författare, etnograf, forskningsresande. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
20/04/2020 08:35:44
05/12/2020 10:04:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/929d5f66-4b7e-497d-9b7d-1ae799692d7c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bolinder, Gustaf Wilhelm
Swedish

First name
Gustaf Wilhelm
Swedish

Last name
Bolinder
Swedish

Title
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Gustaf Wilhelm Bolinder, född 19 december 1888, död 1957. Författare, etnograf, forskningsresande.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
19/12/1888

-Time
19/12/1888
Death
16/07/1957

-Time
16/07/1957
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Gustaf Wilhelm Bolinder, född 19 december 1888, död 1957. Författare, etnograf, forskningsresande. Professor 1935 -36 vid univ. i Bogotá, Colombia. Expedition i Colombia jan. - maj 1935. Känd framför allt genom sina resor i Sydamerika, där han besökt Colombia och Venezuela för studier av olika indianstammars liv och insamling av etnografika. Doktorsavhandling "Ijca-indianernas kultur" (1918). Skrivit en rad reseskildringar om sina upplevelser i Sydamerika. Resor dit 1914-16, 1920-21, 1935-36, 1936-37 och 1942 1955 (Venezuela) B. var även en beprövad Afrikaresenär. Marocko 1925 och 1929, Sierra Leone och Nigeria 1930-31, Liberia 1938, Södra Afrika 1948-49 (vid denna resa besöktes även Angola, Mocambique och Zimbabwe). Angola 1951 Även skrivit en rad andra böcker i etnografiska och kulturhistoriska ämnen samt utgivit talrika böcker för ungdom. /US Son till Hans Ludvig Bolinder och Lydia Strandberg. Gift med Ester Bolinder som reste med på resorna. De gifte sig 27 december 1913. Far till Tord (död 1957)

Swedish

Activity
Swaziland

-Place reference
Swaziland
--Place (text)
Swaziland
Swedish
Zimbabwe

-Place reference
Zimbabwe
--Place (text)
Zimbabwe
Swedish
Colombia

-Place reference
Colombia
--Place (text)
Colombia
Swedish
Sydafrika

-Place reference
Sydafrika
--Place (text)
Sydafrika
Swedish
Moçambique

-Place reference
Moçambique
--Place (text)
Moçambique
Swedish
Angola

-Place reference
Angola
--Place (text)
Angola
Swedish
Sierra Leone

-Place reference
Sierra Leone
--Place (text)
Sierra Leone
Swedish
Gift med [sv]
Bolinder, Ester

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Bolinder, Ester
Swedish
Carlotta-SMVK
1021421

-Id
1021421
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461008
-Id
021037461008
-System
DigitaltMuseum