Bolinder, Gustaf Wilhelm (1888 - 1957) [sv]

Other languages: Bolinder, Gustaf Wilhelm (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Gustaf Wilhelm Bolinder, född 19 december 1888, död 1957. Författare, etnograf, forskningsresande. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
20/04/2020 08:35:44
02/03/2024 04:23:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/929d5f66-4b7e-497d-9b7d-1ae799692d7c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bolinder, Gustaf Wilhelm
Swedish

First name
Gustaf Wilhelm
Swedish

Last name
Bolinder
Swedish

Title
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Gustaf Wilhelm Bolinder, född 19 december 1888, död 1957. Författare, etnograf, forskningsresande.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
19/12/1888

-Time
19/12/1888
Death
16/07/1957

-Time
16/07/1957
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Gustaf Wilhelm Bolinder, född 19 december 1888, död 1957. Författare, etnograf, forskningsresande. Professor 1935 -36 vid univ. i Bogotá, Colombia. Expedition i Colombia jan. - maj 1935. Känd framför allt genom sina resor i Sydamerika, där han besökt Colombia och Venezuela för studier av olika indianstammars liv och insamling av etnografika. Doktorsavhandling "Ijca-indianernas kultur" (1918). Skrivit en rad reseskildringar om sina upplevelser i Sydamerika. Resor dit 1914-16, 1920-21, 1935-36, 1936-37 och 1942 1955 (Venezuela) B. var även en beprövad Afrikaresenär. Marocko 1925 och 1929, Sierra Leone och Nigeria 1930-31, Liberia 1938, Södra Afrika 1948-49 (vid denna resa besöktes även Angola, Mocambique och Zimbabwe). Angola 1951 Även skrivit en rad andra böcker i etnografiska och kulturhistoriska ämnen samt utgivit talrika böcker för ungdom. /US Son till Hans Ludvig Bolinder och Lydia Strandberg. Gift med Ester Bolinder som reste med på resorna. De gifte sig 27 december 1913. Far till Tord (död 1957)

Swedish

Activity
, , Swaziland [sv],

-Place reference
, , Swaziland [sv],
--Place (text)
Swaziland
Swedish
, , Zimbabwe [sv],

-Place reference
, , Zimbabwe [sv],
--Place (text)
Zimbabwe
Swedish
, , Colombia [sv],

-Place reference
, , Colombia [sv],
--Place (text)
Colombia
Swedish
, , Sydafrika [sv],

-Place reference
, , Sydafrika [sv],
--Place (text)
Sydafrika
Swedish
, , Moçambique [sv],

-Place reference
, , Moçambique [sv],
--Place (text)
Moçambique
Swedish
, , Angola [sv],

-Place reference
, , Angola [sv],
--Place (text)
Angola
Swedish
, , Sierra Leone [sv],

-Place reference
, , Sierra Leone [sv],
--Place (text)
Sierra Leone
Swedish
Gift med [sv]
Bolinder, Ester

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Bolinder, Ester
Swedish
Carlotta-SMVK
1021421

-Id
1021421
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461008
-Id
021037461008
-System
DigitaltMuseum