Lind, Sven Ivar (1902 - 1980) [sv]

Other languages: Lind, Sven Ivar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:09:27
18/05/2024 01:17:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/929258d9-237e-4afa-965f-7d085a67070d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lind, Sven Ivar
Swedish

First name
Sven Ivar
Swedish

Last name
Lind
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
23/03/1902 Tidaholm (Stad) [sv], , ,

-Time
23/03/1902
-Place reference
--Place
Swedish
Death
-Time
03/04/1980
-Place reference
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Studentexamen i Göteborg 1920.
KTH 1921-1925, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Ernst Torulf i Göteborg 1920-1921, hos Gunnar Asplund i Stockholm 1925-1928, tidvis fortsatt medarbetarskap hos Gunnar Asplund 1931-1932.
Stockholms stads stadsplanekontor (Norrmalmsutredningen) 1935-1936.
Ledare för Gunnar Asplunds kontor efter dennes död 1940.
Egen arkitektverksamhet i Paris 1928-1930 och 1932-1933 samt i Stockholm från 1931.
Slottsarkitekt för Stockholms slott 1959-1980, för Drottningholms slott 1962-1980.

Andra uppdrag: Konstnärlig chef för International Advertising Corporation i Paris och Amsterdam 1930-1931.
Redaktör för tidskriften Byggmästaren 1932-1933.
Anställd vid Lindfors bokförlags redaktion från 1935.
Medlem i nämnden för Eva Bonniers donationsfond från 1941.

Lärarverksamhet: Speciallärare i dekorativ konst vid KTH 1931-1943, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Tillförordnad professor i arkitektur 1940-1942.
Professor i arkitektur vid KKH 1948-1958, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Tävlingar: Bygge och Bo-utställningen på Lidingö 1925, 2:a pris.
Ny kyrka i Helsingfors 1926 tillsammans med Nils Grafström, inköp.
Ordnandet av Tegelviksområdet och Ersta i Stockholm 1927 tillsammans med Nils Grafström, 2:a pris.
Stadsplan för västra Kungsholmen i Stockholm 1927 tillsammans med Nils Grafström och Georg Scherman, inköp.
Katarina realskola i Stockholm 1928 tillsammans med Nils Grafström, 2:a pris.
Thulehuset vid Gustaf Adolfs torg i Göteborg 1934, inbjuden tävling, rekommenderat men ej utfört.
Åhlén & Holm, affärs- och kontorshus vid Hötorget i Stockholm 1935, delat 1:a pris.
Hantverkshuset i Kalmar 1938, inbjuden tävling och uppdrag.
Thulebolagen i Uppsala 1944, inbjuden tävling och uppdrag.
Gävle kyrkogård och krematorium 1954, inköp.
Partille begravningsplats och kapell i Göteborg 1955, 2:a pris.
Klaratävlingen, kv Klockstället i Stockholm 1955, inbjuden tävling.
Farsta kyrka och församlingsbyggnad i Stockholm 1956, delat 1:a pris i inbjuden tävling.
Nässjö krematorium 1957, inbjuden tävling och uppdrag.
Södertälje krematorium och kyrkogård 1957, 1:a pris.
Museum i Falun 1957, inbjuden tävling.
Råcksta krematorium och begravningsplats i Stockholm 1958, inköp.
Kv Adlern mindre vid Norrtullsgatan i Stockholm, nya lokaler för Läkaresällskapet 1959, inbjuden tävling, rekommenderat till utförande. Senare förändrat till uppdrag för Pressens hus.
Mosaiska församlingen i Stockholm, begravningskapell södra begravningsplatsen 1964, inbjuden tävling, uppdrag.
Riksdagshuset i Stockholm första etappen 1970-1971, inbjuden tävling och andra etappen 1972, inbjuden tävling, inköp.Resor: Stipendieresa till Frankrike, Italien, England, Holland och Danmark 1928.
Danmark, England, Frankrike, Holland, Italien, Spanien, Grekland, Cypern, Turkiet (Istanbul) och Marocko.

Medlemskap: STF 1928, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A (Svenska arkitektföreningen) 1932-1934 och från 1936.
Ledamot av styrelsen samt sekreterare i Association des Artistes Scandinaves, Paris 1929-1931.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Ordförande SA 1944-1946, Svenska arkitektföreningen.
Konstakademien 1945.
Korresponderande hedersledamot i RIBA, Royal Institute of British Architects.

Egna skrifter: Hantverkets bok, Lindfors förlag: delarna Snickeri, Mureri och Träbyggnadskonst 1934-1938.
Byggmästaren år 1932 sid 154, Tävlingen om teater mm i Visby; ibid år 1932 sid 219, Betraktelser med anledning av ett förslag till teater; ibid 1937 sid 90, Stadsplan för nedre Norrmalm; ibid år 1937 sid 347, Sveriges paviljong på Parisutställningen. Data rörande bygget; ibid år 1937 sid 357, Utställningstekniska anordningar i vår Parispaviljong; ibid år 1940:13 sid 175, Tävling om teater och konserthus i Halmstad; ibid år 1940:16 sid 205, Samarbetet arkitekt - konstnär; ibid år 1941:10 sid 127, Affischen; ibid år 1941:17 sid 211, Huset en maskin?; ibid år 1942:10 sid 127, Samhället och samlingslokalen; ibid år 1942:12 sid 164, restaurant Byttan, Kalmar; ibid år 1944:25 sid 463, Kollekltivhuset Marieberg; ibid år 1945:7 sid 115, Lars Israel Wahlman 75 år; ibid år 1946:1 sid 1, Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet; ibid år 1949:1 sid 2, Villa i Kevinge; ibid år 1949:8 sid 161, Tävling om Musikaliska Akademien; ibid år 1952-A:1 sid 16, tävlingen och kyrka i Oxelösund; ibid år 1952-A:3 sid 84, Inlägg med anledning av Lennart Holms artikel Två ämbetsbyggnader; ibid år 1956-A:6 sid 120, Uppsala domkyrkas restaurering; ibid år 1958-A:12 sid 250, Reflexion och spontanitet; ibid år 1961-A:8 sid 153, Stadsarkiv i Stockholm; ibid år 1962-A:1 sid 1, Pensioner, museer - tack, ateljéer!.
Arkitektur år 1965:11 sid 394, Kapellkrematorium i Nässjö; ibid år 1968:5 sid 2, Kyrka i Klippan. Arkitekt: Sigurd Lewerentz.
Form år 1937 sid 1, Vår paviljong på Parisutställningen.

Verk ett urval:
Cour Vendôme, 7 Place Vendôme, Paris 1928-1930, 1932-1933, för Kreuger och Toll, projekt.
N.V.Hollandsche Koopmansbank, Keizersgracht 674, Amsterdam, nybyggnad bakom konserverad fasad i fransk sandsten 1928-1930, för Kreuger och Toll, projekt.
Tre villor, Lidingö efter 2:a pris i tävlingen Bygge och Bo-utställningen 1925.
20 st smärre villauppdrag, ombyggnader, sommarhus mm 1926.
Utställningen Standard 34 i Liljevalchs konsthall, Stockholm 1934.
Ny plan för Norrmalm, stockholm 1936, tillsammans med Wolter Gahn.
Sommarstuga på Lilla Askerön på västkusten för Bengt Rase 1936.
Råsunda fotbollsstadion 1937, 1957.
Sveriges paviljong på Parisutställningen, Expo 37, 1937.
Bostad och ateljé för skulptör Robert Nilsson och hans hustru Barbro, Lerberget, Skåne 1939.
Restaurang Byttan i Kalmar stadspark 1939.
Hantverkshuset, Kalmar 1940.
Kollektivhuset, Marieberg, Stockholm 1944.
Disponentbostad för Ölands Gasbetong i Ventlinge på Åland 1944.
Egen villa, Kevinge, Danderyd 1945-1946.
200 småhus, svensk återuppbyggnad Normandie 1945-1949.
Diverse smärre uppdrag åt ambassader och legationer i Frankrike, Holland och Sverige 1946-.
Kraftverksbyggen: Hjälta, Skallböle, Pengfors, Harrsele samt Bjurfors nedre och övre, 1950-1962.
Bostäder, sociala och industribyggnader för Dynäs AB i Väja, Svanö AB 1949-1963.
Valdemarsudde, Stockholm, konstgalleri på vindsvåningen 1953.
Begravningskapell i Flen 1953-1958.
Hotell Blå Jungfrun, Oskarshamn 1956.
Stockholms stadsarkiv (efter E G Asplund) 1959.
Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm, restaurering 1961.
Kontor i Skandiakoncernen, Uppsala 1965.
Krematorium vid Kviberg, Göteborg (efter E G Asplund) 1949-1958.
Krematorium i Skövde (efter E G Asplund) 1947-1962.
Begravningskapell, Bjuråker 1959.
Krematorium i Nässjö 1962.
Kapell i Bergsjö 1963.
Krematorium i Södertälje 1963.
Krematorium i Nyköping 1966.
Begravningskapell i Iggesund 1969.
Judiska kapellet, Stockholms södra begravningsplats 1969.
Sveriges beskickning i Paris, diverse arbeten. Projektering av ny ambassadbyggnad, ej utförd 1956-1969.
Riksdagshuset i Stockholm, utredning ombyggnad till enkammarriksdag 1959-1968.
Skattkammaren, Stockholms slott 1970.
Livrustkammaren på Stockholms slott, ombyggnad och inredning 1968-1976.
Brännkyrka kyrka, om- och tillbyggnad 1975.
Lantmäteristyrelsens hus i Stockholm, ombyggnad för operan 1976.
Drottningholms slott, inredningsarbeten vid olika tillfällen 1965-1980.
Klockstapel, S:t Olofs kyrkogård, Enköping 1980-1981 (postumt).
Ca tio st gravvårdar för diverse offentliga personer 1926-1978, bl a: Gravvård över professor E G Asplund, Skogskyrkogården 1941; Ordnandet av prins Eugens grav, Waldemarsudde 1947; Gravvård över borgarrådet Yngve Larsson, Skogskyrkogården, Stockholm 1978.
Tändsticksetiketter mm 1935-1938.
Rektorskedja för KTH, utförd av ateljé Borgila 1939.
Hyreshus i kv Gästgivaren 1940-1950-tal.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937.
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Arkitektur - the Swedish review of Architecture, år 1994:4, Monografinummer.
Lewan, Tomas: Sven Ivar Lind. Arkitekt och pedagog, Arkitekturmuseets skriftserie. Publikation nr 3, Stockholm 1994.
Dagens Nyheter 1980-04-12, dödsruna.
Dagens Nyheter 1980-04-14, dödsruna av Hakon Ahlberg.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1092

-Id
1092
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076779

-Id
011034076779
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish