Zettervall, Helgo (1831 - 1907) [sv]

Zettervall, Helgo (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:14:35
01/10/2022 00:25:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8d418d45-054c-45aa-9f55-77251b3f851f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Zettervall, Helgo
Swedish

First name
Helgo
Swedish

Last name
Zettervall
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
21/11/1831 Lidköping (Stad) [sv], ,

-Time
21/11/1831
-Place reference
Lidköping (Stad) [sv], ,
--Place
Death
17/03/1907 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
17/03/1907
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Elev hos F B Oppman 1852.
FrKA 1853-1860, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Extra ordinarie konduktör vid Överintendentsämbetet 1860, intendent 1881, överintendent och chef 1882-1897.
Domkyrkoarkitekt i Lund från 1860.

Lärarverksamhet: Vice professor i byggnadskonst vid FrKA 1881-1882, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Tävlingar: Uppsala Universitet, motto: Ne quid nimis.Resor: Tyskland, Frankrike och Italien 1862.
Italien 1868 och Frankrike 1882.

Medlemskap: FrKA 1871, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Vitterhetsakademien 1884.
Vetenskapsakademien 1897.

Egna skrifter: Något om mig sjelf. Sjävbiografiska anteckningar utgivna av Christian Callmer, KB, Stockholm 1981.
Helgo Zettervalls Hufvud conto. Utförde arbeten af undertecknad. Kostnaden af min gård i Lund 22B. Sandgatan, Konsthögskolans Arkitekturskola, Stockholm 1983.

Verk ett urval:
1854-1860 verksam som praktisk byggnadsledare vid följande av andra arkitekters verk: Restaurering av Lidköpings kyrka (Hj Wijnblad - F B Oppman); Stora hotellet i Jönköping (F B Oppman); Stiftsbiblioteket i Skara (J F Åbom); Ryholm, Västergötland (A W Edelsvärd) samt Restaurering av Västerås domkyrka (P J Ekman).
Egna arbeten: Lunds domkyrka 1860-1880; Björketorps kyrka, Västergötland 1861-1866. Omarbetning; Sockenstuga i Billeberga, Skåne 1861; Billinge kyrka, Skåne 1863-1865; Bräkne–Hoby kyrka, Blekinge 1868–1872; Läroverk i Hälsingborg 1861; Seminarium i Lund 1862, projekt; Östra Klagstorps kyrka, Skåne 1866-1868; Huvudbyggnad på Råbyholm 1869; Egen villa vid Sandgatan, Lund 1870; Villa Quennerstedt, Lund 1874; Villa Oretorp, Maltesholm 1870; Lilla Beddinge kyrka, Skåne 1879-1880; Kirurgiska kliniken för lasarettet i Lund 1864; Restaurering av rådhuset i Malmö 1865-1869; Västra Vrams kyrka, Skåne 1868-1869; Nosaby kyrka, Skåne 1872-1875; Bolinderska huset, Södra Blasieholmshamnen 6, Stockholm 1874-1877; Norra Latinläroverket, Norra Bantorget, Stockholm 1876; Universitetshuset i Lund 1877; Sörensenska huset, med terrass, Blasieholmstorg 11 - Södra Blasieholmshamnen om- och tillbyggnad 1882-1883, tillsammans med A E Melander; Thörns villa i Karlskrona 1879; Gleerups sommarvilla i Lund 1880; Håslövs kyrka, Skåne 1879-1880; Österslövs kyrka, Skåne 1875–1878; Torhamns kyrka, Blekinge 1885; Allhelgonakyrkan, Lund, Skåne 1887-1891; Eriksbergs kyrka, Västergötland, 1884-1885; Palmeska huset, Kungsträdgårdsgatan 2, Stockholm 1884-1886; Matteus kyrka, Norrköping, Östergötland 1887-1892; Oscar Fredriks kyrka, Göteborg, Västergötland 1889-1883 samt Restaurering av Uppsala domkyrka 1885-1894.
Totalt finns 243 arbeten förtecknade i H Z:s Hufvudkonto.

Swedish

Reference
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 180.
Nordisk familjebok.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Arkitekturmuseets katalog nr 2, Anders Åman, Helgo Zettervall 1831-1907, Stockholm 1966; Olén, Benkt: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv. Akademisk avhandling vid Lunds universitet. Kristianstad 1987.
Nilsson, Sten Åke: Dyra nöjen, om Helgo Zettervall som slottsarkitekt. Särtryck ur Lundabygdens sparbanks årsredovisning, 1988; Ronsby, Jonas: På en ny Petrus-klippa. Om Helgo Zettervalls förslag till ny amiralitetskyrka i Karlskrona. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, HT 1991.
Sandström, Hans, Johansson, Per-Anders och Tollbom, Arne: Villor och boställen av Helgo Zettervall. Stockholm 1994.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1880 sid 124, Norra Latinläroverket, Stockholm; ibid år 1882 sid 166, Maglarps kyrka, förslag; ibid år 1894 sid 53, Uppsala domkyrkas restaurering, påbörjad 1885, avslutad 1894.
Teknisk tidskrift - Arkitektur och dekorativ konst, år 1907 sid 41, dödsruna.
H8D 1901:147, 1906:142, 1907:402.
Brev, biographica och anteckningar i arkitektur finns på KB Kungliga Biblioteket.
Arbetsritningar m m till Lunds universitet finns på Lunds Universitetsbibliotek.
Ritningar finns på Kulturen och Akademiska Föreningen i Lund.
Ritningar till stationshuset Lunds C finns på Bandistriktskontoret i Malmö.
Tävlingsritningar till Uppsala Universitet finns i Uppsala Universitets arkiv enl uppgift från Anders Åman 1986-11-10.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Blekingeboken 1989, sid 123-132.
Swedish

Primus
719

-Id
719
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077625
-Id
011034077625
-System
DigitaltMuseum