DRISTIGHETEN (1785) [sv]

DRISTIGHETEN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
29/03/2021 09:32:37
01/12/2023 23:47:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8d110feb-c36e-4c8e-b797-845b274337bb | RDF/XML | JSON-LD
Name
DRISTIGHETEN
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Tvådäckaren DRISTIGHETEN var det åttonde i en serie av linjeskepp byggda i Karlskrona 1782–1785 efter typritningar av Fredrik Henrik af Chapman. Hon sjösattes 9 juli 1785 och deltog i sjötågen under Gustav III:s ryska krig 1788–1790. År 1806 byggdes DRISTIGHETEN om till ett 74-kanonersskepp. 1856 blev hon sjukskepp och 1869 sprängdes fartyget vid mineringsövningar.

Swedish

-Value
49.58
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
13,66
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5,94
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Swedish

-Value
556
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1925
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
62
-Unit
Swedish

-Specification
26 st. 36-pundare, 28 st. 24-pundare, 8 st. 6-pundare. Från 1806: 74 kanoner.
Swedish
Launched
09/07/1785

-Time
09/07/1785
Decommissioned
1867

-Time
1867
Reference
Fartygsregister Sjöhistoriska museet
Swedish

Lybeck, Otto (red.), Svenska flottans historia: örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Bd 2, [1680-1814], Allhem, Malmö, 1943 del II s. 347, 351f, 430f, 443, 452, 496, 504f del III s. 54, 66f, 74, 117, 518, 520
Swedish

DigitaltMuseum
021176498275
-Id
021176498275
-System
DigitaltMuseum