Bergsten, Carl (1879 - 1935) [sv]

Bergsten, Carl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:01:57
04/07/2020 00:21:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8cf0b9ab-823f-44fb-879a-9383384c8061 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergsten, Carl
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
Bergsten
Swedish

Alternative name
Bergsten, Karl
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
10/05/1879
-Place reference
--Place
Death
-Time
22/04/1935
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen 1897.
KTH 1897-1901, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1901-1903, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Erik Lallerstedt 1903.
Egen verksamhet 1903-1935, 1905-1906 tillsammans med Gunnar Morssing.
Chef för NK:s möbelavdelning 1916-1921, Nordiska Kompaniet.
Byggnadsråd i Byggnadsstyrelsen 1925-1931.

Andra uppdrag: Redaktör för Teknisk tidskrift Arkitektur 1912-1916.
Ledamot i KTH:s styrelse 1925-1935, Kungliga Tekniska Högskolan.
Ledamot i Stockholms stads byggnadsnämnd och stadsplanenämnd 1935.
Representant för Sverige vid internationella bostadskongressen i London 1920.
Ledamot i ett flertal styrelser, kommittéer och utredningar.

Lärarverksamhet: Lärare vid privat arkitekturskola, Klara skola, 1910-1912.
Assistent i arkitektur vid KTH 1911-1912, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Lärare i ornamentik vid KTH 1916-1917.
Tillförordnad professor i arkitektur vid FrKA 1921 och 1931-1935, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Tävlingar: Slöjdföreningens skola och konsthantverksmuseum i Göteborg 1901, obelönat.
Stadshus i Piteå 1902, 3:e pris.
Kapell i Hjorthagen 1904, 1:a pris.
Stockholms rådhus 1904, utvalt till omtävling.
Byggnad för Konst- och Industriutställning i Norrköping 1904, 1:a pris.
Svenska kyrkan i Paris 1909, 2:a pris, omtävling.
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm 1912, obelönat.
Liljevalchs Konsthall i Stockholm 1913, delat 1:a pris.
Göteborgs rådhus 1913, inköp.
Svenska Teknologföreningens nybyggnad i Stockholm 1917, inköp.
Götaplatsens ordnande i Göteborg 1917 tillsammans med Harald Bergsten och Sten Branzell, inköp.
Svenska paviljongen på Parisutställningen 1925, 1924, uppdrag.
Göteborgs stadsteater 1924, obelönat.
Stadsteater i Malmö 1933, obelönat.
Utvidgning av Skansen i Stockholm 1935, obelönat.Resor: Talrika studieresor, bl a till Tyskland, Frankrike, Belgien och Holland 1903.
Tyskland, Österrike 1904 (FrKA:s stipendiat, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna).
Danmark, Frankrike, Italien, Grekland, Turkiet, Mindre Asien 1907 (statsstipendiat).
Tyskland 1913.

Medlemskap: STF 1897-1935, Svenska Teknologföreningen.
FrKA 1928, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
SSF, Svenska Slöjdföreningen, vice ordförande och ordförande i dess arbetsutskott t o m 1929.
Styrelsen för konstindustriutställningen i Stockholm 1930.

Egna skrifter: Ett stort antal artiklar, uppsatser, referat och recensioner i Teknisk tidskrift/A från 1908, samt presentation av arbeten.

Verk ett urval:
Utställningsbyggnad vid konst- och industriutställningen i Norrköping 1906.
Sommarrestaurang på Strömsholmen, Norrköping 1906, nedbrunnen.
St Olofskolan, Norrköping 1908.
Skandinaviska kreditaktiebolagets hus, Drottninggatan 10, Norrköping 1908.
Hyreshus, Nybrogatan 9, Stockholm 1908.
Hjorthagens kyrka, Stockholm, 1907–1909.
Skånska Handelsbanken, Kyrkogatan 1, Lund 1910-1912.
Egen villa (Kråkvilan), kv Kaptenen 19, Stocksund.
Intima teatern, Birger Jarlsgatan 27, Stockholm (1940 ombyggd till biograf) 1910-1911.
Norrköpings hörsal, ombyggnad 1912.
Villa, kv Fjället 1, Lidingö 1912.
Villa, kv Beritta Gurislyckan 9 och 10, Malmö (för direktör S Huldt) 1912-1914.
Villa, kv Läkaren, Motala (för doktor Ekman) 1913-1914.
Enskede kyrka, Björkvägen, Stockholm, 1913–1915.
Liljevalchs konsthall, Stockholm 1913-1916.
Samariterhemmets elevhem, Uppsala 1915-1917, tillbyggt 1917-1925.
Inredningar av Hasselbackens restaurang, Stockholm, Örebro stadshotell, Grand Hotell Hagalund, Göteborg för Nordiska Kompaniet 1917-1921.
Villa för löjtnant Jeansson, Kalmar 1920-1921.
Svenska Teknologföreningens hus, Stockholm, ombyggnad och inredning 1920-1932.
Inredning av Hotell Savoy, Malmö 1923.
Villa Lillbjörka, Bergs Lund, Småland (för Elin Wägner) 1923-1924.
Förändring av Strömparterren, Stockholm 1924.
Svenska paviljongen på konstindustriutställningen i Paris 1925.
Hyreshus, kv Furiren 14, Tysta gatan, Stockholm 1925-1926.
Villa i kv Midgård, Vendevägen, Djursholm (för Gregor Paulsson) 1926.
Villa, kv Bagaren 1, Motala (för tandläkare Eklundh) 1927-1929.
Liljeholmsbron, Stockholm 1924-1928, konstruktion E Nilsson.
Inredning av M/S Kungsholm 1927-1929.
Villa, kv Ekbacken 7 och 8, Nora trädgårdsstad, Danderyd (för advokat Eva Andén)1929.
Villa på Stockholmsutställningen (flyttad till kv Grinden 4, Stocksund) 1929-1930.
Stadsteatern i Göteborg 1927-1934.
Patriciervilla, kv Kakelmakaren 1925.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 577. Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1402. Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 37. Svenskt biografiskt lexikon. Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942. Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988. Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981. Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952. Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969. Lindahl, Göran: En ensam radikal - Carl Bergsten. Ur Paletten 1958:1. Finlands arkitekturmuseum (utgivare): Nordisk klassicism 1910 - 1930. Utställningskatalog. Helsingfors, 1982. Norrköpings museum (utgivare): Carl Bergsten 1879-1935. Minnesutställning sommaren 1964. Utställningskatalog. Norrköping 1964. Johansson, Bengt O H: Carl Bergsten och svensk arkitekurpolitik under 1900-talets första decennium. Licentiatsavhandling. Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet 1965. Sandberg, Kerstin: Arkitekten Carl Bergsten och S:t Olofsskolan i Norrköping, samt studier i folkskolebyggnadens utveckling. Stockholms universitet, HT 1970. Myrin, Berit: Carl Gustav Bergsten. Sveriges Paviljong i Paris 1925. B-uppsats vid Stockholms universitet, VT 1995. Aronsson, Torbjörn: Carl Bergsten och den turkiska arkitekturen. C-uppsats vid institutionen för kultur och kommunikation, Karlstads universitet, VT 2001. Johansson, Bengt O H och Ullén, Marian: Hjorthagens kyrka. Sveriges kyrkor volym 182, Stockholm 9:3. Stockholm, 1980. Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1928 sid 385; ibid år 1929 sid 318. Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1935:73. Material i Arkitekturmuseets arkiv. Originalritningar till Konst- och industriutställningen i Norrköping 1906 finns på Norrköpings stadsarkiv.
Swedish

Primus
448

-Id
448
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075836
-Id
011034075836
-System
DigitaltMuseum