Stora Kopparbergs Bergslags AB (Företag) [sv]

Stora Kopparbergs Bergslags AB (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Stora Kopparbergs bergslag bildades 1862 för att ta över gruv- och metallindustrin kring Falu Koppargruva. Vid 1800- talets slut började företaget även att producera pappersmassa, och blev en världsledande skogsindustrikoncern. 1998 slogs Stora AB samman med finska Enso Oyj, varefter Stora Enso Oyj bildades. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/03/2020 17:34:25
28/03/2020 01:07:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8c30fc6a-d8e2-4931-8f83-2bd7c14604a4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stora Kopparbergs Bergslags AB
Swedish

Description
Stora Kopparbergs bergslag bildades 1862 för att ta över gruv- och metallindustrin kring Falu Koppargruva. Vid 1800- talets slut började företaget även att producera pappersmassa, och blev en världsledande skogsindustrikoncern. 1998 slogs Stora AB samman med finska Enso Oyj, varefter Stora Enso Oyj bildades.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1862

-Time
1862
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
-Place
Swedish
Coordinates
60.60018, 15.61632, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.60018
-Longitude (Easting)
15.61632
-Other actor
DigitaltMuseum
021167048340
-Id
021167048340
-System
DigitaltMuseum