Kiessling, Walter (1923 - 2007) [sv]

Kiessling, Walter (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:47
24/08/2019 00:20:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8908f253-cdf3-476a-8a2a-d8f1ee5e9d71 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kiessling, Walter
Swedish

First name
Walter
Swedish

Last name
Kiessling
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
02.06.1923
-Place reference
--Place
-Time
2007
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTH 1944-1948, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Verksamhet: Anställd hos Ebbe Borg länsarkitektkontoret i Örebro 1949-1951, hos Lennart Tham i Stockholm 1951-1952, hos Lars-Erik Lallerstedt i Stockholm 1952-1953, hos Sven Brolid och Jan Wallinder i Göteborg 1953-1957.
Egen verksamhet tillsammans med Stig Hanson i Göteborg 1957-1969.
Egen verksamhet från 1987 i Göteborg inom Kiessling Teknik AB.

Andra uppdrag: Ledamot i kommunikationsdepartementets kommitté för överljudsfrågor från 1969.
Sakkunnig rörande byggskadefrågor åt FCF, Fortifikationsförvaltningen och Vägverket.

Lärarverksamhet: Laborator, biträdande professor och professor i husbyggnad vid CTH 1961-1987, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Dekanus vid A-sektionen vid CTH 1981-1987.
Forskning vid CTH.

Tävlingar: Pris och inköp i ett antal tävlingar under 1950-, 1960- och 1970-talen.Resor: Europa, Amerika och Asien.

Medlemskap: Ledamot i styrelsen för teknologföreningen CS, Concordia Silentium, under tio år dess inspektor och som professor hedersmedlem.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggnadsdelar Esselte studium Akademiförlaget 1974.
Flygbullerisolering av bostäder. Redovisning av försöksverksamhet i Ängelholm 1972-1978. FV och FortF.
Ljudisolering av bostäder. Praktisk handledning. FortF 1986.
CTH-kompendier i Husbyggnad samt tidskriftsartiklar.

Verk ett urval:
Industrier, institutionsbyggnader, skolor samt enfamiljshus och ca 3500 bostäder i flerfamiljshus. De senare huvudsakligen i bostadsområden åt Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag (Kortedala, V Järnbrott, Fjällbo, Brunnsbo, Bergsjön och Sandeslätt i Hammarkullen. Renovering, restaurering och energisparåtgärder i befintlig bebyggelse samt flygbullerisolering av bostäder. Forskningsrapporter och utredningar m m.

Swedish

Reference
Skriftliga svar på Arkitketurmuseets frågelista.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Svenska Dagbladet 2007-05-21och Dagens Nyheter 2007-06-15, dödsrunor av Nicke Blomquist och Anne Marie Wilhelmsen.
Swedish

Alternative id
Primus: 952

-Id
952
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034076647

-Id
011034076647
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish