Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 07:38:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/87dbe94c-7cf8-4d5d-a6da-e7920b2bdd2c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Volkov, Ivan
Estonian

First name
Ivan
Estonian

Last name
Volkov
Estonian

Birth
24/06/1894
Narva Tööoskusameti akt nr 689 27.06.1938 Georg Astrami tõendus Ivan Volkovi tegevuse kohta kiirfoto tööalal (Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.2676)

-Time
24/06/1894
-Source
Narva Tööoskusameti akt nr 689 27.06.1938 Georg Astrami tõendus Ivan Volkovi tegevuse kohta kiirfoto tööalal (Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.2676)
Estonian
Life role
Photographer 1926 1940?

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1926 1940?
--Earliest time
1926
--Latest time
1940?
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

abikaasa - Olga Volkov (Narva Linavabriku tööline), kaksikud poeg - Ivan ja tütar - Maria (sünd. 16.04.1926), tütar - Jevgenia (sünd. 29.11.1924)

Biograafia viide: Siseministeeriumi 1. Jaoskonna politseikomissari Narvas tunnistus nr 1302 05.06.1940 Ivan Volkovi perekonna ja varandusliku seisu kohta, et taotleda maksuta kutsetunnistuse saamist(Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.2676)

Estonian

Occupation
kiirfotograaf

-Description
kiirfotograaf
Estonian
Education
1926- õppis kiirfotograafiat iseseisvalt

-Description
1926- õppis kiirfotograafiat iseseisvalt
Estonian
Residence
-1938- Narva, Pihkva tn 64a
Narva tööoskusameti kiirfoto tööala õppinud töölise kutsetunnistus nr 331 ja registreerimistunnistus nr 1433. (Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.2676)

-Description
-1938- Narva, Pihkva tn 64a
Estonian

-Source
Narva tööoskusameti kiirfoto tööala õppinud töölise kutsetunnistus nr 331 ja registreerimistunnistus nr 1433. (Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.2676)
Estonian
Note
Käis pldistamas paljudel alevi- ja külalaatadel; 29.06.1938 väljastati talle Narva tööoskusameti kiirfoto tööala õppinud töölise kutsetunnistus (vastava eksami sooritamise eest) ja registreerimistunnistus.
Estonian

Reference
Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.2676
Estonian

Eestipiltnik
877
-Id
877
-System
Eestipiltnik