Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof (1818 - 1889) [sv]

Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius var en svensk diplomat, folklivsforskare och etnolog. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/09/2016 10:41:06
11/07/2020 07:08:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/86a37126-82ab-47ba-a9d6-dd148d2fd746 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof
Swedish

First name
Gunnar Olof
Swedish

Last name
Hyltén-Cavallius
Swedish

Title
Chargé d'affaires

-Title
Chargé d'affaires
Swedish
Description
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius var en svensk diplomat, folklivsforskare och etnolog.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1818

-Time
1818
Death
1889

-Time
1889
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Hyltén-Cavallius inriktade sig tidigt på uppteckning av folkliga traditioner och utgav tillsammans med George Stephens den första samlingen svenska folksagor, Svenska folk-sagor och äfventyr (1844–49; ny utgivare 1986). Hans huvudarbete Wärend och wirdarne (1–2, 1863–68) är inspirerat såväl av Jacob Grimms ”Deutsche Mythologie” (1835) som av lundensaren Sven Nilssons evolutionistiska teorier. Det bär undertiteln ”Ett försök i Svensk ethnologi” och kan anses som det verk varigenom den etnologiska forskningen, omfattande såväl materiell som andlig kultur, grundlades i Sverige. H. var under senare år bosatt på Sunnanvik i Skatelövs socken i Småland. Genom sina samlingar lade han 1867 grunden till Smålands museum i Växjö. Källa: www.ne.se

Swedish

Primus Nordiska museet
1389

-Id
1389
-System
Primus Nordiska museet
DigitaltMuseum
021036011733
-Id
021036011733
-System
DigitaltMuseum