Engströmer, Rolf (1892 - 1970) [sv]

Engströmer, Rolf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:01
18/01/2020 00:22:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/85327d6e-cc1a-4b76-bd3a-6df67e46a12f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Engströmer, Rolf
Swedish

First name
Rolf
Swedish

Last name
Engströmer
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
20.01.1892
-Place reference
--Place
Death
-Time
02.08.1970
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1914-1919, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Östlihn & Stark 1919-1920, Arvid Bjerke 1922-1923 (Göteborgsutställningen), Ragnar Hjorth i Stockholm, Gunnar Asplund i Stockholm, Olof Lundgren i Luleå, Carl Bergsten i Stockholm 1926-1928 (inredning av fartyget MS Kungsholm).
Stockholmsutställningen 1929-1930 (Gunnar Asplund).
Egen verksamhet i Stockholm från 1930, från 1933 möbel- och inredningsfirman Jefta AB (tillsammans med hustrun).

Andra uppdrag: Medarbetare i Blandaren.Resor: Italien, Spanien och Frankrike 1920-1921.

Medlemskap: STF 1919-1922, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren 1938, Sportstuga på Söderholmen; ibid år 1940, Biografen Rigoletto; ibid år 1941, Villa Stig Blomberg, Lidingö; ibid år 1945, Bostad och Ateljé på Lidingö (förslag till); ibid år 1945, Roddbåt av 3,5 mm härdad masonite; ibid år 1945, The Thames Barge en seglande pråm; ibid år 1946, Junexfabriken, Huskvarna; ibid år 1957-A, Sommarhus på Söderholmen.

Verk ett urval:
Gubbhyllan, Ö Slottsg 5, Uppsala (studentbostäder) 1929 (med E Högström).
Brf Fågelsången, N Slottsg 20, Munkg 5 Uppsala 1942.
Biografen Rigoletto i Kungshuset, Kungsg 18, Stockholm 1940.
Restaurering av kulturhus i Stockholm, bl a flera ombyggnads förslag i Vita Bergsområdet 1965-1966.
Arbetarbostäder för Holma Hälsingland linspinneri och väveri.
Junex fabrik i Huskvarna 1944 (ombyggnad).
Villor och fritidshus, bl a villa Stig Blomberg, Lidingö 1940-1941.
Sportstuga på Söderholmen, Stockholms skärgård.
Förslag till bostad och ateljé på Lidingö.
Sommarhus på Söderholmen, Stockholms skärgård.
Roddbåt.
Seglingsbar pråm.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 966 och 1451.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Backström, Sven och Ålund, Stig: Fyrtiotalets svenska bostad. Uppsala, 1950.
Zimdal, Helge: Bostaden och naturen. I Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik. Upplaga A: Arkitektur, 1938.
Thelaus, Erik: Jeftas hus och några andra sommarhus. I Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik. Upplaga A: Arkitektur, 1957.
Brunnberg, Hans, Neumüller, Hans Fredrik och Lönnroth, Inga Mari (red): Trettiotalets byggnadskonst i Sverige. Från akademiska opponenter till oakademisk arkitektur. Stockholm, 1943.
Abenius Falkstedt, Karin: Rolf (Jefta) Engströmer, arkitekt. Ur Meddelanden från Hälsinglands museum 1986.
Dagens Nyheter 1970-08-14, dödsruna.
Svenska Dagbladet 1970-08-14, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
275

-Id
275
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076181

-Id
011034076181
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish