Gahn, Wolter (1890 - 1985) [sv]

Gahn, Wolter (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:54
30/05/2020 00:22:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/831c7d7c-80be-468f-8f9a-e165568c7e0c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gahn, Wolter
Swedish

First name
Wolter
Swedish

Last name
Gahn
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
13/05/1890 Uppsala (Stad) [sv]

-Time
13/05/1890
-Place reference
--Place
Swedish
Death
-Time
15/08/1985
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Västerås 1909.
KTH 1909-1911 och 1914-1917, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1918-1919, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid Stockholms stads stadsplanekontor 1924-1929.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1925.
Egen verksamhet i Stockholm.
Konsulent vid Stockholmsutställningen 1930.

Andra uppdrag: Huvudredaktör för tidskriften Byggmästaren 1925-1928.
Ledamot i styrelsen för Henrik Gahns AB, Uppsala.

Lärarverksamhet: Assistent i arkitektur vid KTH 1922-1927, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Tillförordnad professor i byggnadskonst vid KKH 1935-1938, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Tävlingar: Kungl Maj:ts Kanslihus i Stockholm 1922 tillsammans med Gustaf Clason, 1:a pris.
Götabanken i Karlstad.Resor: Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien 1919-1920.

Medlemskap: STF från 1917, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
SA, Svenska Arkitektföreningen, ordförande 1936-1938.
FrKA 1938, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Ledamot i Stockholms skönhetsråd 1929-1942, ordförande 1939-1942.

Egna skrifter: Asplund, Gunnar m fl: Acceptera. Stockholm, 1931.
Ett flertal artiklar i Teknisk tidskrift/A, Byggmästaren m fl tidskrifter från 1925, även presentationer av arbeten.

Verk ett urval:
Affärs- och kontorshus, Drottninggatan 14, Stockholm 1929.
Brokafé, S Djurgårdssidan, Stockholmsutställningen 1930.
Nytt kanslihus i Stockholm 1929-1936, tillsammans med G Clason.
Bostads- och affärshus, Runebergsgatan 1-5, Stockholm 1935, tillsammans med G Clason.
Bostadshus, Villagatan 9-11, Stockholm 1937.
Hyreshus, Grev Turegatan 37, Stockholm 1937.
Hyreshus, Linnégatan 3, Stockholm 1937.
Hyreshus, Döbelnsgatan 41, Stockholm 1937.
Bostads- och affärshus, Klara Norra Kyrkogata 15, Stockholm 1937.
SALK, tennishall i Alvik, Stockholm 1936-1937, tillsammans med E Fant. Nedbrunnen 1993.
Teater och konserthus i Karlskrona 1936-1939.
Götabanken, Västra Torggatan 5, Karlstad 1940-1941.
Gullmarsplan 4-6, Stockholm 1948.
Bostads- och affärshus i Stockholm och landsorten (ett flertal i Karlskrona).
Kv Aklejan 3, Kristiangatan 16, Linköping 1936.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 912 och 1434.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Dagens Nyheter 1985-08-23, dödsruna.
Svenska Dagbladet 1985-08-00, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
303

-Id
303
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076302

-Id
011034076302
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish