Ringheim, Victor (1818 - 1902) [sv]

Ringheim, Victor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:40
30/05/2020 00:28:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/82127f95-ec15-460a-b956-49ebb57d4ad7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ringheim, Victor
Swedish

First name
Victor
Swedish

Last name
Ringheim
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1818

-Time
1818
Death
1902

-Time
1902
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Verksamhet: Major.
Byggmästare och arkitekt.

Verk ett urval:
Ny-, till- och ombyggnader för sjökrigsmakten på Skeppsholmen, Stockholm.
Sjökarteverket, Skeppsholmen, Stockholm 1872.
Gravkor på Galärvarvets kyrkogård 1862.
Kruthus, Vaktstuga på Sandön, Vaxholm (Torsbyfjärden) 1872 (Förslag ?).

Swedish

Reference
Wollin, Nils G: Skeppsholmen under 300 år. Skeppsholmens, Kastellholmens och Galärvarvets bebyggelsehistoria. Stockholm, 1971.
Unger, Gunnar: Skeppsholmsbilder. Malmö, 1946.
Arkitekturmuseet, årsbok 1979.
Swedish

Primus
1064

-Id
1064
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077180

-Id
011034077180
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish