Lilljekvist, Fredrik (1863 - 1932) [sv]

Lilljekvist, Fredrik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
27/05/2022 10:14:54
06/08/2022 00:19:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/80433443-1992-4ca9-aa26-b507252d1d71 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lilljekvist, Fredrik
Swedish

First name
Fredrik
Swedish

Last name
Lilljekvist
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
08/10/1863 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
08/10/1863
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
18/12/1932 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
18/12/1932
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Hj Berwalds förberedande kurs.
KTH 1880-1884, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1884-1887, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Arkitekt i Överintendentsämbetet och Byggnadsstyrelsen 1887-1918.
Slottsarkitekt för Gripsholms slott från 1895.
Byggnadsråd och chef för Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå 1918-1930, generaldirektörens ställföreträdande 1923-1925.

Andra uppdrag: Ledamot i kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen i Paris 1900.
Ledamot i styrelsen för Stockholms inteckningsgaranti AB 1900-1902.
Ledamot i styrelsen för Djursholms AB 1900-1908.Resor: Tyskland, Frankrike och Italien.

Medlemskap: STF 1881-1921, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1898-1899.
Korresponderande ledamot HA 1898.
FrKA 1900, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Egna skrifter: Svenska rummet under renässansen och under barocken, 1887-1889.
Strängnäs och dess domkyrka 1891.
Ett flertal uppsatser i arkitektoniska och konstindustriella ämnen.

Verk ett urval:
Restaurering av Gripsholms slott 1892-1898.
Villa Samsö, Djursholm 1893 och 1912.
Tennispaviljongen, Östermalms idrottsplats, Stockholm 1896, flyttad 1911 från Idrottsparken i samband med Stadionbygget.
Lilljekvists hus, Stureplan 15, Stockholm 1897.
Industrihallen (tillsammans med F Boberg), Kungliga paviljongen och Turistföreningens paviljong på Stockholmsutställningen 1897.
Räntmästarhuset, Skeppsbron 48, Stockholm 1898-1900, ombyggnad (västra delen riven 1970, om- och nybyggnad 1971-1974 av A Tengbom).
PUB:s varuhus, Drottninggatan 76 och 78 - Kungsgatan, Stockholm 1900.
Stockholms diskontobank, Regeringsgatan 8, Stockholm, ombyggnad 1900-1902, rivet 1971.
Österåsens sanatorium, Ed, 1898-1901.
Djursholms kapell 1899.
Sveriges järn- och metallurgiavdelning vid Parisutställningen 1900.
Dramatiska teatern, Stockholm 1901-1907.
Restaurering av Strängnäs domkyrka 1907-1910.
Svenska beskickningens hus i Berlin 1912-1913.
Stadsplan och byggnadsplan för Ed 1914-1915.
Uppland, Djursholms kapell,Danderyds sn, 1898.
Västmanland, Västervåla kyrka, 1891–1893. Äldre torn.

Swedish

Replaces
Lilljekvist, Fredrik (1863 - 1932) - Arkiverad
Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 274.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1375.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 101.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Manners, Birgitta: Dramatiska teaterns arkitektoniska utformning. Uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholm universitet, VT 1971.
Holmblad, Inger-Britt: Djursholms kapell. Uppsats vid Stockholms universitet, VT 1980.
Ljungström, Lars: ...aendnu gamblare. Fredrik Lilljekvists restaurering av Gripsholms slott II. D-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms unversitet, VT 1985.
Ljungström, Lars: ...aendnu gamblare. Fredrik Lilljekvists restaurering av Gripsholms slott och 1890-talets restaureringsdebatt. 1987.
Strömberg, Per m fl: Arkitektur i Sollefteå. Sollefteå kommun 2001.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1896 sid 6, Klippan, amanuens G Göthes villa, Djursholm; ibid år 1896 sid 8, Samsö, arkitekt Fredrik Lilljekvists villa, Djursholm; ibid år 1897 sid 56 och 78, 1897 års Stockholmsutställning, inbjudan och Gamla Stockholm; ibid år 1898 sid 19, Nybyggnad, Stureplan 15, ägare arkitekt Fredrik Lilljekvist; ibid år 1899 sid 126, Österåsens sanatorium, Västernorrlands län.
Teknisk tidskrift - Arkitektur och dekorativ konst; ibid år 1908 sid 45, 48 och 58, Kungliga Dramatiska teaterns nya byggnad.
H8D 1908:30, 1913:46, 1913:66, 1923:14.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1933 sid 17, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
564

-Id
564
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076777

-Id
011034076777
-System
DigitaltMuseum
Nationalmuseum (SE), Museum+
15269

-Id
15269
-System
Nationalmuseum (SE), Museum+
Editorial note
Swedish