Ekberg, Fredrik (1837 - 1898) [sv]

Ekberg, Fredrik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 19:59:43
16/01/2021 00:29:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/801c3c9b-a3e5-4291-b92a-3fe0d50012e7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ekberg, Fredrik
Swedish

First name
Fredrik
Swedish

Last name
Ekberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
11/06/1837
-Place reference
--Place
Death
11/12/1898

-Time
11/12/1898
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: FrKA 1853-1862, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Verksam i Stockholm.
Arkitekt vid Överintendentsämbetet 1865.

Lärarverksamhet: Överlärare i byggnandkonstruktionslära vid Tekniska skolan i Stockholm 1863-1898.

Medlemskap: STF 1888-1898, Svenska Teknologföreningen.
KK 1868, Konstnärsklubben.

Egna skrifter: Handbok vid uppgörande af kostnadsförslag till husbyggnad. Stockholm, 1890.
Kortfattad lärobok i byggnadsformlära, Stockholm, 1898.

Verk ett urval:
Valhalla, Mäster Samuelsg 55-59, Stockholm (nöjeslokal 1864, frikyrkolokal 1869, riven 1924).
Lundbergska huset med Vasateatern vid Kungsg, Stockholm 1883-1886.
Gamla slöjdskolan, Storg 35, Umeå 1878.
Öland Högby kyrka, 1871. Äldre delar.
Östergötland, Östra Tollstads kyrka, 1885–1886.
Västerbotten Norrbotten, Tärendö kyrka, 1880–1882.
Halland, Hunnestads kyrka, 1883–1884.
Lappland, Stensele kyrka, 1884–1886.
Skåne, Södra Mellby kyrka, 1884–1887.
Jämtland, Gåxsjö kyrka, Hammerdals sn, 1884–1886.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 41. Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 40. Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969. Bedoire, Fredric och Thullberg, Per: Stockholms universtitet 1878 - 1978. Stockholm, 1978. Stribolt, Barbro. Stockholms 1800-talsteatrar - En studie i den borgerliga teaterbyggnadens utveckling. Stockholms monografier utgivna av Stockholms kommun, 45. Stockholm , 1982. Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952. Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945. Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981. Kulturhistorisk beskrivning av Umeå centrala del. Inventering och bevarandeförslag. På uppdrag av byggnadsnämnden i Umeå utfört av landsantikvarien i Västerbottens län 1973 - 1974. Umeå 1974.
Swedish

Primus
705

-Id
705
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076115
-Id
011034076115
-System
DigitaltMuseum