Westman, Hans (1905 - 1991) [sv]

Westman, Hans (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:45
03/12/2022 00:22:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/75cfe70f-c456-468e-bf9d-9a03a1f9cd55 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Westman, Hans
Swedish

First name
Hans
Swedish

Last name
Westman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
09/03/1905 , , Gimo Bruk [sv]

-Time
09/03/1905
-Place reference
, , Gimo Bruk [sv]
--Place (text)
Gimo Bruk
Swedish
Death
17/11/1991 , , Lund [sv]

-Time
17/11/1991
-Place reference
, , Lund [sv]
--Place (text)
Lund
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Studentexamen i Uppsala 1924.
KTH 1925-1929, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos arkitekt Lars Israel Wahlman 1929, hos arkitekt Hakon Ahlberg 1930-1931, hos arkitekt Paul Hedqvist 1932-1933.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen.
Arvoderad stadsplanearkitekt i Malmö under förste stadsingenjören Erik Bülow-Hübe 1932-1936.
Tf länsarkitekt i Malmö 1935.
Tf stadsarkitekt i Lund (semestervikarie) 1936-1944.
Stadsarkitekt i Dalby.
Egen arkitektverksamhet 1936-1983, i Malmö 1936-1938, i Lund 1938-1983. Arkitektkontoret ombildat till Westmanatelieerna AB 1969 med Hans Westman, barnen Hans-Örjan och Ylva samt Fritz Österlin och Evert Bjuvsten som delägare. Filialverksamhet i Linköping 1970-1972 och i Malmö 1972.

Tävlingar: Första pris i allmänna tävlingar, utförda projekt: Saluhall och torg i Höllviksnäs, 1934.
Första pris i inbjudna tävlingar, utförda projekt: Prästänkehem, Stiftelsen Frideborg i Uppsala, 1930-tal.
Vårdhem vid Fulltofta för Malmöhus läns landsting.
Kraftverk för Sydkraft i Traryd.
Barnsjukhus och BB i Landskrona, Tranchellska sjukhuset, 1938.
Folkets hus i Malmö, 1942.
Stadshus i Simrishamn, 1944.
Transformatorstation för Industriverken, Malmö, 1944.
Medborgarhus i Arlöv, 1951.
Idrottshall i Linköping, 1946.
Sparbank i Eslöv, 1947.
Folkets hus i Bjuv, 1949.
Entré och verkmästarbostad för AB Persöner i Ystad, 1951.
Katolsk kyrka i Malmö, 1952.
Kommunal förvaltningsbyggnad i Hörby, 1954.
Skola i Skurup,1955.
Låg- och mellanstadieskola i Rydsgård, 1955.
Skola i Simrishamn, 1955.
Se även Tomas Tägils bok, se källor.Resor: Tyskland, Italien 1929, Italien, Tyskland, Frankrike 1933 (KTH-stipendium).
Holland, Belgien, Frankrike 1935, 1936, 1937.
Italien (Rom, Capri) 1946.
Norge, Schweiz 1947.
Västeuropa 1949.
Österrike, Schweiz 1949, 1950.
Holland, Belgien, Frankrike, London 1951.
Schweiz, Italien, Spanien, Sovjetunionen 1952.
USA, Mexico 1962.
Sydamerika 1963.
Indien, Japan 1964.

Medlemskap: STF 1929, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, styrelseledamot 1946, 1955.
Samfundet för Hembygdsvård, styrelseledamot 1958-1975.
Svenska Slöjdföreningen, styrelseledamot.
Svensk-italienska föreningen Dante Alighieri, styrelseledamot.
Arkitektföreningen för Södra Sverige, ordförande 1945-1946.
SSBS, Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund, ordförande 1950-1953.
Hedersledamot SSBS, Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund, Lukasgillet, Paltgillet.

Egna skrifter: Byggmästaren 1938:33 sid 370, Ribershus; ibid 1939:8 sid 142, Badhus i Lund; ibid 1943:13 sid 188, Projekt till Folkets hus i Malmö; ibid 1943:24 sid 380, Tävlingsförslag till krematorium i Lund; ibid 1945:3 sid 54, Transformatorstation i Malmö. Tävlingsförslag; ibid 1946:24 sid 436, Villa med arkitektkontor i Lund; ibid 1948:20 sid 358, Tävling om medborgarhus i Eslöv; ibid 1950:6 sid 111, Barnsjukhus och BB-avdelning i Landskrona; ibid 1950:6 sid 118, Ögonkliniken i Lund; 1950:6 sid 119, Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik (Radiologen); ibid 1950:9 sid 177, Linnéstaden; ibid 1950:9 sid 182, Transformatorstation i Malmö; ibid 1954-A:2 sid 26, Simrishamns stadshus; ibid 1956-A:2 sid 40, Kraftverk vid Lagan och Ätran (Majenfors och Bällforsen); ibid 1959-A:4 sid 96, Studentbostäder i Lund. Akademiska Föreningens studenthus Hävdaryggen och Smålands nations studenthus.
Arkitektur 1966:11 sid 395, Om- och tillbyggnad av Malmö latinskola.
Se även Tomas Tägils bok.

Verk ett urval:
Paviljonger och restaurant på Svenska slöjdföreningens utställning Fritiden i Ystad 1936.
Lunds badhus, Stadsparken, 1936-1938, rivet 1978.
Hyreshus vid Davidshallsgatan 25, Malmö, 1937-1938.
Villa, Otto Lindblads väg 1, Tuna, Lund, 1937.
Villa Otto Lindblads väg 3, Tuna, Lund, 1937.
Villa Ivar Lindqvist, Nicolovius väg 6, Tuna, Lund, 1938.
Hyreshus, kv Bälgen 2, Tågmästargatan 3, Lund, 1938.
Hyreshus, kv Bälgen 8, Fjelievägen 16, Lund, 1938.
Hyreshus, Kastanjegatan - Gyllenholmsgatan, Lund, 1938.
Tvåfamiljshus, Pedellgatan 40-42, Lund, 1938.
Villa Wiwen Nilsson, Olshögsvägen 14, Professorsstaden, Lund, 1938.
Egen villa med arkitektkontor, Nationsgatan 3, Professorsstaden, Lund, 1939.
Villa Ivar Sjögren, Pedellgatan 13, Professorsstaden, Lund, 1939.
Hyreshus, Norbergsgatan 4, Lund, 1939.
Tomegapshuset, flerbostadshus, Östra Vallgatan - Stora Tomegatan, Lund 1939.
Lunds idrottshall, Stadsparken, 1940-1941.
Flerfamiljsvilla, Postiljonsgatan 4, Lund, 1941.
Radiologiska Jubileumskliniken och Ögonkliniken, Lunds lasarett, 1937-1942.
Tranchellska barnsjukhuset, Landskrona, 1943.
5 hyreshus, kv Eka, Trollebergsvägen 30-38, Lund, 1939-1947.
Fyra hyreshus i kv Stinsen och Formen, Byggmästargatan, Lund, 1944-1946.
Radhusområdet Linnéstaden, Linnégatan - Pedellgatan - Sankt Jörgens väg - Sankt Jörgens park, Lund, 1944-1948.
Folkets hus, Nobelparken, Malmö 1942-1947.
Transformatorstation för Malmö stads elverk, kv Fliten, 1945-.1946.
Malmö elverk, kv Storken, 1950.
Kraftverk i Lagan för Sydkraft i Traryd 1945, i Ängabäck och Majenfors 1953, i Skeen 1954.
Aspegrenska huset, studentbostäder, kv Föreningen 16, Sankt Annegatan, Lund, 1946-1947.
Hyreshus, kv Orion 4, Vintergatan 2, Lund, 1950.
Simrishamns stadshus 1944-1953.
Hörby kommunalhus 1954-1955.
Linköpings sporthall, Tinnerbäcksparken, 1953-1956.
Kontorshus för Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund, Malmö, 1955-1957.
Skissernas museum, arkiv för dekorativ konst, Finngatan, Lund, 1944-1959.
Skånska Ättiksfabriken, nu Perstorps AB, Perstorp, 1958-1960.
Medborgarhuset Borgen, Osby, 1948-1958.
Torna och Bara häraders tingshus (nu Lunds tingsrätt), Byggmästargatan, Lund, 1954-1958.
Tomegapsgården, studentbostäder, kv Thomander, Tomegapsgatan, Lund, 1950-1951.
Göteborgs nation, kv St Thomas 10, Östra Vallgatan, Lund, 1951-1953.
Smålands nation, Smålandsgården, kv St Thomas 5, Östra Vallgatan, Lund, 1950-1953.
Kalmar nation, kv Thomander 5, Biskopsgatan 12, Lund, 1951-1952.
Malmö nation, etapp I, kv St Thomas 37, Östra Vallgatan, Lund, 1960-1962 och etapp II, Stora Tomegatan 32-34, Lund, 1967.
Michael Hansens kollegium, studentbostäder, Dag Hammarskjölds väg, Lund, 1957-1959.
Vår frälsares katolska kyrka, kv Bispen, Fågelbacken, Malmö, 1953-1960.
Karmeliterklostret, Glumslöv, 1961-1963.
Ulrikedal, studentbostäder, Lund, 1962-1963.
Delphi, studentbostäder, Norra Fäladen, Lund, 1965-1968.
Fyrklöverhuset, flexibelt typhus för studentbostäder, provhus vid tomt intill Nationsgatan 3, Lund, 1965.
Folkets hus, Stora Magle kyrkogata - Kiliansgatan, Lund, 1965-1969.
Heleneholmsverket, kraftverk i Malmö, 1966-1970.
Sankt Eriks katolska domkyrka, kv Nattugglan 12 och 13, Folkungagatan, Stockholm, tillbyggnad, 1974-1983.
Utförlig verkförteckning se Tomas Tägils bok, se källor.
Simhall, kv Husaren 6, Linköping 1963.
Studentbostäder, kv Flamman, Linköping 1964-1965.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1250, 1491.
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Tägil, Tomas: Arkitekten Hans Westman. Funktionalismen och den regionala särarten, akademisk avhandling framlagd vid Avdelningen för arkitekturhistoria, Lunds universitet 1996.
Länsstyrelsen Skåne län och Malmö kulturmiljö, red Tykesson, Tyke: Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering. Del 1: 1945-1955, del 2: 1955-1965, del 3: 1965-1975. Malmö 2001-2002.
Arbetet 1991-12-01, nekrolog av Olof Åshuvud.
Dagens Nyheter 1991-11-28, nekrolog av Olof Åshuvud.
Svenska Dagbladet 1991-11-27, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Se även Tomas Tägils bok.
Swedish

Primus
1299

-Id
1299
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077561

-Id
011034077561
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish