Szacinski, Stanislaw (Stani) (1865 - 1931) [no]

Szacinski, Stanislaw (Stani) (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/10/2022 13:13:46
23/09/2023 01:28:31
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/758ce004-e649-4eec-9b38-0615ac364a28 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Szacinski, Stanislaw (Stani)
Norwegian bokmål

First name
Stanislaw (Stani)
Norwegian bokmål

Last name
Szacinski
Norwegian bokmål

Birth
1865

-Time
1865
Death
1931

-Time
1931
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Christiania 04.06.1865, død i Skien. Sønn av fotograf Ludwik S., gift 26.2.1903 med Wally Johansen, 5 barn. Læretid hos faren i 6 år fra 1884, drog i 1890 utenlands for å utdanne seg videre. Åpnet eget atelier i Kongensgd. 12 i Christiania i 1893, "Stn. Szacinski jr.". Fotosamlingen til Historiske Foto-Audnedal har et fotografi med signatur: Stn. Sxacinski jr. Christiania. Flyttet i 1897 til Prindsensgd. 12. I 1910 flyttet han til Tønsberg, hvor han drev atelier med firmanavnet "St. Szacinski". I 1913 flyttet han til Skien, hvor han hadde atelier til sin død i 1931. Etter hans død fortsatte enken forretningen frem til 1950.

Virkested:
1910-1913: Tønsberg
1913-1931: Skien
1893-1910: Oslo

Norwegian bokmål

-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Varden 18.08.1989
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2756

-Id
2756
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008892

-Id
021036008892
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
1B6EB939-1350-441B-BE83-359A5779FC69

-Id
1B6EB939-1350-441B-BE83-359A5779FC69
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål